Geef feedback

Motivatiecoach

Motivatiecoach

De verkorte opleiding ‘Motivatiecoach’ is een zeer praktijkgerichte training, voor docenten, mentoren, begeleiders en coördinatoren in het VO, MBO en HBO, om de motivatie van leerlingen en studenten systematisch te analyseren, bespreken en de ontwikkeling van de motivatie te coachen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een drijfverentest welke specifiek de motivatie van jongeren in beeld brengt.

type
Type:
Training
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,8
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
98 SBU, 3,5 EC
prijs
Prijs:
€ 2.090
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Iedere leerling en elke student is gemotiveerd. Maar niet altijd voor dezelfde doelen als die van de school. Hoe krijg je de motivatie voor leren en ontwikkelen verbeterd? 
In de verkorte opleiding tot motivatiecoach leert u de motivatie van jongeren (daarmee bedoelen we globaal de leeftijd vanaf de bovenbouw VO tot en met begin twintig) analyseren aan de hand van een drijfverentest. U leert deze analyse bespreekbaar maken met de jongere zelf, met collega’s en met ouders van de leerling. U leert tevens de ontwikkeling van de motivatie bevorderen in een begeleidingstraject. 
U leert in deze training zelf de drijfverentest in te zetten bij de analyse van de motivatiefactoren van de leerling, bij de bespreking ervan en tijdens het coachingstraject. Daarbij zijn ontwikkelingspsychologische en sociaalpsychologische achtergronden van belang, maar ook heel praktische begeleidingsvaardigheden.

Doelgroep

Deze verkorte opleiding is bedoeld voor iedere onderwijsprofessional die in de praktijk bezig is met het bespreken en begeleiden van de motivatie van jongeren, zoals docenten, mentoren, begeleiders en coördinatoren.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Inzicht in de normale ontwikkeling van de motivatie van jongeren
 • Motivatieproblemen en hun achtergronden
 • Analyse van het motivatiecluster van de jongere
 • Het voeren van een inzichtbevorderend gesprek over de motivatie
 • De ontwikkeling van motivatie begeleiden

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur. Tijdens de trainingsdagen worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en opdrachten. Tussen de bijeenkomsten door voert u onderzoeks- en gespreksopdrachten uit in de praktijk van uw school. 
U oefent aan de hand van drie tests: een op volwassen niveau (en toegespitst op uw eigen motivatie) en twee tests bij jongeren die u zelf hiervoor vraagt.

U rondt de opleiding af door een werkstuk te schrijven waarin u beide (leerling)casussen, uw handelwijze en het effect op de leerling van uw handelen beschrijft. Het dient te worden afgesloten met een reflectie op uw eigen ontwikkeling. Het werkstuk wordt voorzien van feedback waarna de deelnemers tijdens een terugkomdag het geheel zullen presenteren/evalueren.

Prijs

Voor deze verkorte opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, inclusief drie tests, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 2.090,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij 

Studiebelasting

U volgt 3,5 trainingsdagen en u kunt gebruik maken van online coaching. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekonderzoek, is 98 uur (= 3,5 EC’s).

Leerdoelen:

 • u verwerft inzicht en vaardigheden voor het analyseren van de motivatie van jongeren, gebruik makend van een drijfverentest;
 • u verwerft inzicht en vaardigheden in het voeren van gesprekken met de jongere zelf, met collega’s en met de ouders van de jongere, over zijn of haar motivatie;
 • u kunt een coachingstraject voor de ontwikkeling van motivatie uitzetten en uitvoeren.

De belangrijkste onderdelen van de verkorte opleiding zijn:

Thema 1: Motivatieanalyse
- Eigen drijfveren en motivatie: uw eigen (ontwikkeling van) waarden, drijfveren en motivatie leren kennen.
- Inzicht in de ontwikkeling van motivatie, gefaseerd naar leeftijd van jongeren.
- Enkele leerlingprofielen analyseren: de manier waarop de jongere een geheel eigen combinatie van drijfveren heeft, de wijze waarop dat doorwerkt in sociale contacten.
- Motivatieproblemen en enkele manieren om deze te kunnen verklaren vanuit de ontwikkelingspsychologie en de sociale psychologie.

Thema 2: Inzichtbevorderende gespreksvoering
- Gespreksvoorbereiding aan de hand van een drijfveren- testrapport.
- Aan de hand van het testrapport een gesprek voeren met de jongere waarin de motivatie(problemen) voor de jongere duidelijk wordt gemaakt.
- Positieve gespreksvoering over de motivatie van de jongere samen met diens ouders.
- Gesprekken voeren over loopbaanoriëntatie of studiekeuze.

Thema 3: Ontwikkeling van motivatie begeleiden
- Realistische doelen stellen met betrekking tot de motivatie van de jongere.
- Coachingstechnieken voor motivatiebegeleiding.
- Een coachingscyclus opzetten en uitvoeren.

De training wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime onderzoekservaring. 

De training wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locatie: Hoofddorp.

U kunt kiezen uit meerdere trainingsdagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn).

Daarnaast kunnen wij deze training ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De verkorte opleiding wordt afgesloten met een certificaat welke gedurende een jaar recht geeft op het analyseren en gebruiken van de drijfverentest voor jongeren. Ieder volgend jaar dient een verdiepingstraining van één dag gevolgd te worden om dit gebruiksrecht te behouden.

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
13-11-2019
Aanmelden voor 06-11-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding