Geef feedback

Coöperatief leren - basistraining

Coöperatief leren - basistraining

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter leren door coöperatief leren of samenwerkend leren. De opbrengst bij samenwerkend leren, mits goed vormgegeven, is vrijwel altijd groter dan bij competitief of individueel leren. Bovendien heeft de leraar meer tijd en ruimte om leerlingen te observeren en te begeleiden én ontwikkelen leerlingen hun sociale vaardigheden tijdens het leren.

Bij leraren roept dat vragen op als: “Mits goed vormgegeven... Hoe doe ik dat, goed vormgeven?”, of “Wat komt er allemaal bij kijken als ik mijn leerlingen samenwerkend wil laten leren?”, of “Hoe kan ik dit in mijn lessen toepassen?” In deze training wordt de basis gelegd voor het goed toepassen van coöperatieve werkvormen.

type
Type:
Training
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,0
duur
Duur:
2 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
28 SBU, 1 EC
prijs
Prijs:
€ 590
In het kort
Studieprogramma
Trainers
Locatie en data
Resultaat

Iedere leraar weet hoe belangrijk het is als leerlingen samenwerken. Toch wordt dikwijls eerder gegrepen naar individuele werkvormen, bijvoorbeeld omdat de groep anders te onrustig wordt, er te weinig concentratie is of omdat de leraar vreest dat er anders teveel tijd verloren gaat.
In deze training worden de basisvoorwaarden en –mogelijkheden van coöperatief werken verkend en wordt inzicht verkregen in effectieve werkvormen voor coöperatief leren.

Doelgroep

Leraren die meer willen weten over coöperatief leren. Deze basistraining ‘coöperatief leren’ is geschikt voor:

 • Leraren of lerarenteams in het PO, VO, SO, MBO of HBO die coöperatief leren voor het eerst willen gaan toepassen.
 • Leraren of lerarenteams in het PO, VO, SO, MBO of HBO die coöperatief leren al toepassen en die hun kennis over de basisprincipes willen vergroten.

Voor leraren of lerarenteams in het PO, VO, MBO of HBO die coöperatief leren al toepassen en die behoefte hebben aan verdieping van hun kennis en uitbreiding van hun vaardigheden biedt Via Vinci Academy ook maatwerk-verdiepingstrainingen aan. Informeert u naar de mogelijkheden.

Inhoud

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid bij coöperatief leren
 2. Individuele aanspreekbaarheid bij coöperatief leren
 3. Directe interactie bij coöperatief leren
 4. Aandacht voor sociale vaardigheden bij coöperatief leren
 5. Aandacht voor het groepsproces bij coöperatief leren
 6. De rol van de leraar bij coöperatief leren
 7. Organiseren van coöperatief leren
 8. Samenstellen van homogene en heterogene groepen bij coöperatief leren
 9. Beoordelen van groeps- en individueel resultaat bij coöperatief leren

Werkvormen

De gebruikte werkvormen zijn:

 • vooraf: voorbereidingsopdracht (op ELO)
 • tijdens de eerste dag: reflectie en groepsbespreking, hoor- en werkcolleges
 • tussendoor literatuurstudie (op ELO)
 • tijdens de tweede dag: training in werken volgens de principes van coöperatief leren
 • afsluitende proeve van bekwaamheid door middel van een opdracht

Prijs

Voor deze training betaalt u (inclusief toegang tot de studiematerialen op de ELO): € 590,-

Studiebelasting

Twee trainingsdagen van 09.30 – 16.30 uur. De studiebelasting bedraagt – 2x8 uur of, voor degenen die tevens een certificeringsopdracht maken, 1 EC (=28 studiebelastingsuren).

In deze training leert u:

 • Vaardig in het aanleren van coöperatief werken

Nevendoelen van deze training:

 • Kennis van aspecten van klassenmanagement
 • Kennis van kenmerken van effectief klassenmanagement
 • Kennis van effecten van verschillende werkvormen
 • Kennis van fasering en voorwaarden coöperatief werken
 • Vaardig in het aanleren en hanteren van regels en routines
 • Vaardig in het gebruiken van gevarieerde organisatievormen
 • Vaardig in het aanhouden van planning en adequaat omgaan met tijd

In deze training komt de volgende inhoud aan bod:

 1. Positieve wederzijdse afhankelijkheid bij coöperatief leren
 2. Individuele aanspreekbaarheid bij coöperatief leren
 3. Directe interactie bij coöperatief leren
 4. Aandacht voor sociale vaardigheden bij coöperatief leren
 5. Aandacht voor het groepsproces bij coöperatief leren
 6. De rol van de leraar bij coöperatief leren
 7. Organiseren van coöperatief leren
 8. Samenstellen van homogene en heterogene groepen bij coöperatief leren
 9. Beoordelen van groeps- en individueel resultaat bij coöperatief leren

Uiteraard is deze training zeer praktijkgericht. Niet alleen tijdens de twee bijeenkomsten, maar ook tussendoor en na afloop van de training bent u bezig met verwerkingsopdrachten in de praktijk.

De module wordt gegeven door een vakbekwame trainer:

Margreet Pols

De training wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle.

Wij kunnen deze training ook incompany bij u op school verzorgen.

Certificaat

De training wordt afgesloten met een bewijs van deelname.
Indien u ervoor kiest om na afronding van deze training de toets te maken die beoordeeld wordt, ontvangt u – bij voldoende afronding – een certificaat met de omvang van 1 EC (28 SBU).

Competenties

Deze training maakt onderdeel uit van competentiedomein 4: ‘Organisatorisch competent’, al zitten er ook aspecten in van domein 1 (‘Interpersoonlijk competent’) en domein 7 (‘Reflectie en ontwikkeling’).
De competentie die het doel vormt van deze training is: inzicht hebben in de basisprincipes van coöperatief leren, en lessen kunnen ontwerpen en uitvoeren volgens deze principes.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding