Geef feedback

Schoolleider Primair Onderwijs, versnelde opleiding van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs, versnelde opleiding van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Versneld opleidingstraject in een half jaar, gericht op het verwerven van het erkende diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘vakbekwaam’ voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven op niveau ‘basisbekwaam’ bij Via Vinci Academy (onze opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs - basisbekwaam) of bij een ander opleidingsinstituut (zoals de diploma’s ‘Leidinggeven 1’ of ‘Basisbekwaam’).

Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
Nieuw!
duur
Duur:
0,5 jaar
omvang
Omvang:
448 SBU, 16 EC
prijs
Prijs:
€ 5.970
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Schoolleiders die reeds in het bezit zijn van een diploma op het niveau ‘basisbekwaam’ weten wat een schitterend maar tevens veeleisend beroep ze hebben in het leiding geven aan een school. Daarom is het goed om jezelf verder te ontwikkelen tot het niveau ‘vakbekwaam’. Immers, de ontwikkelingen staan niet stil: de invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om schoolleiders die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar een excellente school, die in open relatie staan met hun omgeving en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Schoolleiders zoals directeuren en locatieleiders die reeds leiding geven aan een school voor primair onderwijs en tevens in het bezit zijn van een erkend diploma op niveau ‘basisbekwaam’, vormen de doelgroep.
Mensen die zo’n functie ambiëren vanuit een doorgroeiambitie, volgen vooraf of tijdens deze opleiding aanvullende modulen.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding ‘Van basis- naar vakbekwaam’ zijn:

 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
 • Onderzoek
  • De onderzoekende school
  • Wet- en regelgeving
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs I
  • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs II
 • Waardevol onderwijs
  • 21st Century Education
  • High Performance Schools
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Professionaliteit en professionalisering I
  • Professionaliteit en professionalisering II

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  € 950,-  
Hoofdfase  € 4.070,-  
Afstudeerfase  € 950,-
Additioneel: studieboeken, locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’ ( €325,-) indien u het diploma SPO Basisbekwaam bij een andere aanbieder heeft behaald. De overige 4 tweedaagsen kunt u ervoor kiezen een overnachting te boeken a € 150,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

Er is één startdag, gevolgd door 5 tweedaagsen. De totale doorlooptijd bedraagt een half jaar. De totale normstudielast van de opleiding is 448 uur (=16 EC’s). Indien blijkt dat er meer studietijd nodig is, kan tweemaal een kosteloze verlenging van elk 3 maanden worden aangevraagd.

 

De opleiding kent de volgende fasen:

 1. Intakefase:
  We checken in een intakegesprek of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Ook bekijken we welke eventuele additionele activiteiten wenselijk zijn.
  Daarna wordt een studieovereenkomst opgesteld.
 2. Startfase:
  U volgt de startdag en levert vervolgens een Persoonlijk Groeidocument aan en een leerwerkplekovereenkomst. Als alles voldoet aan de gestelde voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de hoofdfase van de opleiding.
 3. Hoofdfase:
  • Leergang ‘Persoonlijk leiderschap’
   • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, in het ‘uitvoerend’ of ‘vormgevend’ profiel.
   • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
   • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
   • Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
   • Indien u het diploma ‘SPO Basisbekwaam’ bij een andere aanbieder heeft behaald, volgt u bij ons deze tweedaagse module ‘Persoonlijk leiderschap’ aangezien de inhoud van die module niet bij andere schoolleidersopleidingen wordt aangeboden en voor onze opleiding zeer relevant is 
  • Leergang ‘Onderzoek’
   • De onderzoekende school: u verwerft kennis en vaardigheden voor het leiden en begeleiden van praktijkgericht onderzoek op uw eigen school.
   • Wet- en regelgeving: u verwerft basiskennis op het gebied van het kunnen vinden en duiden van relevante wet- en regelgeving in het primair onderwijs, aan de hand van actuele casuïstiek uit uw eigen praktijk.
  • ​Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
   • Duurzame meerwaardecreatie in het onderwijs I en II: maatschappelijk ondernemende scholen; visie, missie, kernwaarden en ambitie. Waardecreatie en waardengestuurde onderwijsmarketing.
  • Leergang ‘Waarde-vol onderwijs’
   • 21st Century Education: onderwijs en multimedia, samenwerkings- en onderzoekscompetenties van leerlingen, coachingsvaardigheden van leraren, visiegestuurd werken.
   • High Performance Education: de excellente school, opbrengstgericht werken, toegevoegde waarde leveren, HPS en HPO.
  • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
   • Professionaliteit en professionalisering I en II: onderwijsprofessionals en professionaliteit, professionele identiteit, capacity building (het leren van professionals) in een professionele cultuur.
 4. Afstudeerfase:
  Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond in het uitvoerend of vormgevend profiel?
  Na een Proeve van Bekwaamheid voor de afstudeercommissie kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, onderzoeksbegeleiding en studiebegeleiding worden verzorgd door:

 • Dr. Henk Doeleman
 • Dr. Joost Vos
 • Drs. Bert Peene
 • Drs. Peter Peene
 • Drs. Suzan ter Riele
 • Drs. Martine van Metelen
 • Drs. Odette Bunnik
 • Drs. Tatiana Bastiaanse
 • Drs. Sofie de Vos
 • Jur Rensema
 • Angelique Kees
 • Petra de Jager

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Den Haag, Hoofddorp, Middelburg, Utrecht en Zwolle. 

Er zijn meerdere startmomenten per jaar.

Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs op niveau ‘vakbekwaam’. De opleidingsversie die start voor nieuwe studenten vanaf 1 augustus 2014 heeft op 3 juli een audit gehad door een onafhankelijke visitatiecommissie die goedgekeurd is door SRPO. De visitatiecommissie heeft een positieve beoordeling gegeven aan de kwaliteit van de opleiding. De Commissie Certificering van het SRPO heeft in september 2014 het advies van de toetsingscommissie overgenomen in de formele besluitvorming. Dat betekende voor deze opleiding dat op drie van de 15 indicatoren een voldoende resultaat is bereikt, en dat maar liefst 12 van de 15 indicatoren de beoordeling ‘goed’ kregen!
De opleiding is tevens erkend door de Stichting Post-HBO.

                

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding is – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk – uitermate geschikt om te gebruiken bij het doorstuderen in het tweede deel van de splinternieuwe Master Innovation & Leadership in Education, welke in één of anderhalf jaar kan worden afgerond, aangezien u na de schoolleidersopleiding al halverwege deze Masteropleiding bent. Voor nadere informatie, klik door naar de Master Innovation & Leadership in Education.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en op welk niveau (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding