Geef feedback

Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs Basisbekwaam

Post-HBO opleiding voor het verwerven van een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’. Zeer praktijkgerichte didactiek die gebaseerd is op onze jarenlange ervaring met leiderschapsontwikkeling. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van leiderschap en schoolmanagement. Geschikt voor verschillende doelgroepen: startende schoolleiders, coördinatoren en leraren met ambitie in het schoolmanagement en IB-ers met leidinggevende taken. Praktijkgericht opleidingstraject dat in één jaar kan worden doorlopen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
518 SBU, 18,5 EC
prijs
Prijs:
€ 5.970
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Het primair onderwijs heeft gedreven leidinggevenden nodig. De invoering van 21st Century Skills, High Performance Schools, de gevolgen van Passend Onderwijs, samenwerken met Jeugdzorg en Kinderopvang, opbrengstgericht werken, de veranderende positie van ouders en ga zo maar door. De werkzaamheden van de schoolleider zijn dan ook permanent aan verandering onderhevig. Dit vraagt om leidinggevenden die onderzoekend zijn ingesteld, mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit hebben, die leiding kunnen geven aan veranderingsprocessen op weg naar steeds beter onderwijs, die in open relatie staan met hun omgeving en de professionele cultuur kunnen ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Startende directeuren, coördinatoren, ambitieuze leraren en IB-ers met leidinggevende taken of ambitie om in de schoolleiding te gaan werken, vormen de doelgroep.
Directeuren met veel ervaring adviseren we de ongedeelde schoolleidersopleiding te volgen.

Voor managers ‘van buiten de sector’ is de opleiding schoolleider primair onderwijs zij-instroom de best passende opleiding.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Persoonlijk leiderschap:
  • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid
  • Persoonlijke effectiviteit
  • Leiderschap
  • Verandermanagement
 • Onderzoek
  • Praktijkgericht onderzoek
  • Onderwijsfinanciën
 • Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
  • De school als maatschappelijke organisatie
  • Onderwijskundig ondernemerschap
 • Waardevol onderwijs
  • Kwaliteitszorg
  • Ouders als educatieve partner
 • De school als professionele leergemeenschap
  • Leidinggeven aan teams
  • Professionele gespreksvoering

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Startfase  €950,-  
Hoofdfase  €4.070,-  
Afstudeerfase  €950,-
Locatiekosten tweedaagse ‘Leiderschap’: €325,-
Kosten literatuur en e-learning zijn additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur nodig zijn voor zelfstudie per week. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per twee of drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is ongeveer 518 uur (=18,5 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over één, anderhalf of twee jaar.
 

De opleiding kent de volgende fasen:

 1. Intakefase:
  We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de startfase van de opleiding.
 2. Startfase:
  De opleidingsinhouden en –werkwijze worden doorgenomen, eventuele vrijstellingen of aanvullende modulen worden bepaald, er wordt een POP opgesteld op basis van enkele tests en de eigen ambitie, de organisatie van de 5 onderdelen van de hoofdfase wordt duidelijk gemaakt, enkele formele eisen worden toegelicht (overeenkomst werkplekleren, toelaatbaarheid afstudeerfase, opbouw portfolio) en de elektronische leeromgeving wordt verkend.
  Aan het eind van deze fase volgt een studieadvies (eventueel voor een andere opleiding) en dient de examencommissie te besluiten over de toelaatbaarheid voor de hoofdfase van de opleiding, o.a. op basis van uw POP, oordeel docent startfase, overeenkomst werkplekleren.
 3. Hoofdfase:
  • Leergang ‘Persoonlijk leiderschap’:
   • Verandermanagement: processturing van innovatiemanagement, veranderbereidheid creëren; planmatig veranderen.
   • Leiderschap: u kunt mensen meekrijgen, hen motiveren en inspireren, met name voor verbetering en vernieuwing.
   • Persoonlijke effectiviteit: u bent in staat om doeltreffend en doelmatig uw ambitie te realiseren, en daarbij positieve relaties met een diversiteit aan professionals en ouders te onderhouden.
   • Waarden, drijfveren en mentale weerbaarheid: u kent uw kwaliteiten, u weet waar u naartoe wilt en waar u energie van krijgt; ook weet u hoe u uw mentale energie op peil kunt houden.
   • Competenties beroepsprofiel: u heeft aan het eind van de opleiding alle competenties van het beroepsprofiel aangetoond, minimaal in het ‘uitvoerend profiel’.
  • Leergang ‘Onderzoek’
   • Onderzoeksvaardigheden: u leert vaardigheden voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek op post-HBO niveau.
   • Praktijkgericht onderzoek: u voert zelfstandig een onderzoek uit op basis van een van de leergangen.
   • Onderwijsfinanciën: u voert onderzoek uit naar de mogelijkheden om het financieel presteren van de school te verbeteren, binnen de kaders van de bestuurlijke AO&IC.
  • Leergang ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’
   • De school als maatschappelijke organisatie: processen, structuren en systemen, cultuur en schoolklimaat, positionering  en externe relaties.
   • Onderwijskundig ondernemerschap: de ondernemende manager, het opbouwen van een toekomstbestendige organisatie, stakeholdermanagement, ouders als partner, het MFC.
  • Leergang ‘Waardevol onderwijs’
   • Kwaliteitszorg: kwaliteitsaspecten van het onderwijs, kwaliteitsborging en –verbetering, kwaliteitssystemen en hun effecten.
   • Ouders als educatieve partner: communicatie met ouders, hen betrekken bij het onderwijsproces, samenwerken aan opvoedkundige doelen.
  • Leergang ‘De school als professionele leergemeenschap’
   • Leidinggeven aan teams: teamontwikkelingsmodel, organisatiedynamica, teamleiderschap
   • Professionele gespreksvoering: diverse gesprekken uit de gesprekkencyclus, STAR-methode, communicatie.
 4. Afstudeerfase:
  Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, beslist de examencommissie over uw toelaatbaarheid tot de afstudeerfase. Daarin wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd, waarbij we een competentiecheck doen aan de hand van het beroepsprofiel: welke competenties heeft u aangetoond?
  In de ‘Proeve van bekwaamheid’ houdt u een eindpresentatie voor de afstudeercommissie en volgt een beoordelend gesprek. Daarna kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: slotbeoordeling en diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, onderzoeksbegeleiding en studiebegeleiding worden verzorgd door een team dat samengesteld is uit professionals uit verschillende disciplines.

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp, Utrecht en Zwolle.

Incompany opleidingstrajecten verzorgen we door het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ op niveau ‘basisbekwaam’.
De geïntegreerde opleiding (basis- + vakbekwaam) is in 2014 getoetst en erkend door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. In mei 2016 heeft de opleiding op het onderdeel ‘basisbekwaam’ een hertoetsing ondergaan in het kader van de certificering door het SRPO. Op 16 indicatoren scoorden we 1x ‘voldaan’, 4x ‘voldoende’ en maar liefst 11x ‘goed’! Op 28 juni 2016 heeft de Commissie Certificering van het SRPO deze beoordeling overgenomen.

                 

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk - is uitermate geschikt om in te dienen bij de toelatingscommissie voor een aansluitende opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs van basis- naar vakbekwaam’.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond, en in welk profiel (uitvoerend, vormgevend, strategisch).

 

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
05-09-2019
Aanmelden voor 29-08-2019
Rotterdam
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Breda
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Zwolle
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Hoofddorp
11-09-2019
Aanmelden voor 04-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding