Geef feedback

Middenmanagement VO-MBO-HBO

Middenmanagement VO-MBO-HBO

Demografische en sociaaleconomische ontwikkelingen geven discussies over de kwaliteit van onderwijs urgentie. Overheden proberen de kenniseconomie te stimuleren en richten daarbij hun pijlen op het onderwijs. Hogere opbrengsten is het motto en aan die opdracht zal iedere school moeten voldoen. Maar tegelijkertijd komen er door budgetverschuivingen en krimpsituaties steeds minder middelen beschikbaar om dat te kunnen en staan onderwijsorganisaties steeds meer onder druk. Leiding geven aan zo’n organisatie is een hele uitdaging; een functie waarin het maken van de juiste keuzes lastiger is dan ooit tevoren. Onze opleiding Middenmanagement in het VO, MBO en HBO heeft tot doel leidinggevenden in het middenkader daarvoor zo goed mogelijk toe te rusten.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,2
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
322 SBU, 11,5 EC
prijs
Prijs:
€ 4.500
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Scholengemeenschappen en grotere scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar of hoger onderwijs hebben een managementteam waar het middenkader deel van uitmaakt. Dikwijls met een heel specifiek focusgebied (meestal een afdeling van de school) waaraan inhoudelijk en organisatorisch leiding wordt gegeven. De meeste middenkaderfunctionarissen hebben een initiële opleiding op een bepaald vakgebied en missen leidinggevende competenties.

Via Vinci Academy biedt deze opleiding ‘Middenmanagement VO-MBO-HBO’ om in een groeiende behoefte aan leidinggevende competenties in het middenkader van grotere scholen(gemeenschappen) te voorzien. Daarbij gaat het om (gedeeld) onderwijskundig leiderschap, coachingsvaardigheden, verandermanagement, communicatie en diverse organisatorische vaardigheden.

Doelgroep

Afdelingsmanagers, teamleiders of anderen die in het middenmanagement van scholen in het vo, mbo of hbo actief zijn. En die zich vooral op hun managementvaardigheden willen ontwikkelen.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Schoolorganisatie
 • De positie van de middenmanager
 • Leidinggeven
 • Coachen
 • Financieel management
 • Wet- en regelgeving
 • Interne en externe communicatie
 • Schoolontwikkeling
 • Verandermanagement

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Studiegeld: € 4.500,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren een halve dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. Er zijn vijf modulen met elk 2 studiedagen. De totale normstudielast van de opleiding is 322 uur (= 11,5 EC’s).

De opleiding kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werksituatie. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. Als deze wederzijds ondertekend is en er voldaan is aan de zakelijke voorwaarden, bent u toelaatbaar tot de hoofdfase van de opleiding.

2. Hoofdfase:

Module 1 Schoolorganisatie en de positie van de middenmanager

Aan bod komen o.a.:

 • Rollen in het management
 • De problematiek van de ‘dubbele petten’
 • Managementstijlen
 • Resultaatgericht managen
 • Kennismaken met de ‘onderzoekende school’
Module 2 Leidinggeven en coachen

Aan bod komen o.a.:

 • Leiderschapsstijlen
 • Transactioneel, transformationeel en onderwijskundig leiderschap
 • Teams coachen
 • Teamdynamieken
 • Leidinggeven aan teams
Module 3 Financieel beheer, wet- en regelgeving

Aan bod komen o.a.:

 • Begrotingen en jaarverslagen
 • Kengetallen herkennen en interpreteren
 • Een financiële rapportage opstellen
 • Wet- en regelgeving
Module 4 Interne en externe communicatie

Aan bod komen o.a.:

 • De gesprekscyclus
 • Feedback geven en ontvangen
 • Waardevolle gesprekken voeren
 • Stakeholders en stakeholdermanagemen
 • Effectief communiceren ofwel Valueframing
Module 5 Schoolontwikkeling en verandermanagement

Aan bod komen o.a.:

 • De school als professionele leergemeenschap
 • Onderwijskundig beleid ontwikkelen en implementeren
 • Veranderstrategieën
 • Betrokkenheid van docenten vergroten

3. Afstudeerfase:

Zodra u aan alle eisen van de hoofdfase voldoet, wordt een portfolio-analyse en –beoordeling uitgevoerd. Bij een positieve uitkomst kan overgegaan worden tot afronding in de vorm van: diplomering!

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikt over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. De modulen, persoonlijke en praktijkbegeleiding worden verzorgd door:

Drs. Bert Peene
Margreet Pols
Jur Rensema

De opleiding wordt, bij voldoende deelname, aangeboden op onze eigen leslocaties Breda en Hoofddorp.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma ‘Middenmanagement Onderwijs’ dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO.

      

Doorstuderen

Het portfolio dat opgebouwd wordt tijdens de opleiding – afhankelijk van de kwaliteit van het geleverde werk - is uitermate geschikt om mee te nemen in een vervolgopleiding tot Schoolleider Voortgezet Onderwijs, waar u dan reeds 11,5 EC’s voor heeft verworven.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven aan welke competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’, is voldaan.
Voor de volledige competentielijst verwijzen we naar de studiegids.

Inschrijfmogelijkheden
Koudekerke
26-09-2018
Aanmelden voor 19-09-2018
Rotterdam
09-10-2018
Aanmelden voor 02-10-2018
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding