Geef feedback

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education

Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden op de weg naar duurzame innovatie, gericht op het laten excelleren van de leerlingen en de medewerkers.
De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ (MILE) bestaat uit twee fasen. De eerste fase is gericht op het verwerven van een diploma ‘Schoolleider’ op niveau ‘vakbekwaam’, dat sinds 2014 erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs. Ook is deze eerste fase afgestemd op het Beroepsprofiel Schoolleider Voortgezet Onderwijs. De opleiding ‘Master Innovation & Leadership in Education’ is na vier jaar onderzoek en ontwikkeling in 2018 positief beoordeeld door de NVAO.  

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
NVAO
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
1,5 jaar
omvang
Omvang:
896 SBU, 32 EC
prijs
Prijs:
€ 8.900
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Het onderwijs kantelt; van aanbodgericht onderwijs naar een interactief proces waarin leerlingen en leraren samen inhoud en vorm geven aan het leerproces. Daarbij zijn ouders educatief partner van de school, gaat de school open relaties aan met verschillende stakeholders en participeert de school in tal van netwerken op het gebied van onderwijs(-ondersteuning), kinderopvang, welzijn, sport en gezondheidszorg. Innovatieve scholen zijn toekomstbestendig georganiseerd en er wordt toekomstgericht onderwijs gegeven waarin talenten van leerlingen en van medewerkers optimaal tot ontplooiing komen.
Aan de kwaliteiten van de schoolleider worden in deze scholen zeer hoge eisen gesteld. Schoolleiders zijn onderzoekend ingesteld, hebben mentale veerkracht en een hoge mate van persoonlijke effectiviteit. Zij kunnen leidinggeven aan veranderingsprocessen op weg naar excellent onderwijs, een duurzame organisatie opbouwen en leiding geven aan een professionele leergemeenschap.

Doelgroep

Schoolleiders en bovenschoolse directeuren vormen de doelgroep. 
Voor toelating tot de tweede fase is een erkend diploma voor schoolleider vereist.

Inhoud

Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleidingen ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ en ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’.
De belangrijkste onderdelen van fase twee van de opleiding zijn:

 • Leiderschap:
  • Authenticiteit
  • Value-based leadership
  • Integraliteit en integriteit
  • E-Leadership
 • Onderzoek:
  • Methoden en technieken van onderzoek
  • Internationale studiereis
  • Onderzoek
  • Masterthesis
 • Duurzaam organiseren:
  • Reflexieve modernisering
  • Systeeminnovatie
  • Strategische innovaties
  • Transitiemanagement
 • High Performance Education:
  • Maatschappelijke opdracht van het onderwijs
  • Internationale tendensen en overheidsbeleid 
  • Excelleren en talentontwikkeling
  • Toekomstbestendige ‘High performance’
 • Professioneel kapitaal
  • Strategisch HRM in het onderwijs
  • Performance management
  • Schoolcultuur analyseren en beïnvloeden
  • Diversiteit en inclusie

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor fase twee van deze opleiding betaalt u € 8.900,-
Locatie- en reiskosten studiereis: additioneel (reis wordt mede door studenten gekozen en voorbereid)
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij 

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het opleidingstraject (onderzoeksopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 10 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met leerteambijeenkomsten, worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. 
De totale normstudielast van de opleiding is 62 EC’s. De studielast van de tweede fase van de opleiding Master Innovation & Leadership in Education is 986 uur (=32 EC’s). Deze tijd kan gespreid worden over anderhalf tot twee jaar.

Voor de inhoud van fase één verwijzen we naar de opleiding ‘Schoolleider Primair Onderwijs’ en ‘Schoolleider Voortgezet Onderwijs’. De tweede fase van de opleiding kent de volgende onderdelen:

 • Leergang ‘Leiderschap’:
  • Authentiek leiderschap, spiritualiteit, macht en ethiek.
  • Value-based leadership
  • E-leadership
  • 21st Century Skills voor leidinggevenden
 • Leergang ‘Onderzoek’
  • Methoden en technieken van onderzoek.
  • Internationale studiereis: de studenten bereiden een internationale studiereis voor waarin de speerpunten van de opleiding (innoveren, excelleren, duurzaam) in internationaal perspectief worden bestudeerd.
  • Praktijkgericht onderzoek: u voert het door u opgezette masteronderzoek uit. Daarbij wordt u begeleid door een tutor en uw leerteam.
  • Masterthesis en presentatie.
 • Leergang ‘Duurzaam organiseren’
  • Module ‘Het lonkend perspectief van Onderwijs 3.0’: systemen en hun evolutie, de dynamiek van transities, transitiepaden, reflexieve modernisering en systeeminnovatie.
  • Module ‘De kracht van interorganisationeel organiseren’: complexe sociale systemen, derde orde verandering, het handelingsrepertoire van leiders, verbindend leiderschap.
  • Action research: een derde orde verandering in uw eigen school of scholen.
 • Leergang ‘High Performance Education’
  • Overheidsbeleid in (inter-)nationaal perspectief: ministerie, inspectie en politiek, Europees beleid, Unesco.
  • Maatschappelijke opdracht, excellent onderwijs, talentontwikkeling en duurzame ‘High performance’.
  • Action research: duurzame ‘High performance’ ontwikkeling van het onderwijs op uw school of scholen.
 • Leergang ‘Professioneel kapitaal’
  • Strategisch HRM in het onderwijs: strategisch HRM 2020, performance management, flexibiliteit en mobiliteit van professioneel kapitaal.
  • Cultuuranalyse en –beïnvloeding: high performance culture, human motivation theory, diversiteit en inclusie.
  • Action research: het implementeren van HR-beleid gericht op versterking van het professioneel kapitaal

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame professionals, die als (gast-)docent, trainer of praktijkbegeleider beschikt over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

De tweede fase van de opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers op de locaties: Breda, Hoofddorp en Utrecht. 
Daarnaast worden desgewenst incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

 

Diploma

De eerste fase van de opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma dat erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs op niveau ‘vakbekwaam’. Deze fase van de opleiding is tevens erkend door de Stichting Post-HBO.
De tweede fase heeft tot doel het bereiken van het masterdiploma waaraan de titel M.A. is verbonden (Master of Arts). De opleiding is inmiddels geaccrediteerd door de NVAO (op 31 oktober 2018), de instituutserkenning wordt in 2019 verwacht, waarna de graadverlening kan plaatsvinden.

Tevens garandeert Via Vinci Academy dat – in de loop van de MILE – voldaan wordt aan de herregistratieverplichtingen van het schoolleidersregister, doordat drie – door SRPO gecertificeerde – leergangen ‘Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie’, ‘Waardevol onderwijsmanagement’ en ‘De school als professionele leergemeenschap’ zijn opgenomen in deze opleiding.

Competenties

Bij het diploma wordt een competentielijst verstrekt, waarop wordt aangegeven dat de volledige lijst met competenties, behorende bij het ‘Beroepsprofiel’ is aangetoond in het vormgevend en strategisch profiel

 

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
17-09-2019
Aanmelden voor 10-09-2019
Utrecht / Breda
17-09-2019
Aanmelden voor 10-09-2019
Utrecht
07-01-2020
Aanmelden voor 31-12-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding