Geef feedback
U bevindt zich hier: Home >

Leraar LB-LC

Leraar LB-LC

De post-HBO opleiding ‘Leraar LB-LC’ heeft tot doel excellente leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van opbrengstgericht werken door middel van het coaching van collega’s en het leiden van verbeterprojecten. Ook een bijdrage leveren aan de visie- en beleidsontwikkeling van de school maakt onderdeel uit van deze opleiding. Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een registerdiploma ‘Leraar LB-LC’.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,2
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
220 SBU, 8 EC
prijs
Prijs:
€ 3.090
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Leraren worden benoemd in een LB- / LC-functie op grond van bewezen kwaliteiten als onderwijsgevende. Daarvóór of daarna ontstaan duidelijke opleidingsbehoeften die te maken hebben met de taken die naast het lesgeven uitgevoerd worden: coaching, beleidsontwikkeling, onderwijsverbetering, projectleiding. Dan blijkt dat lesgeven iets anders is dan invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs bij collega’s en in de hele school.
Via Vinci Academy biedt een post-hbo opleiding tot LB-LC-leraar, die bestaat uit een traject van één jaar, waarbij verschillende thema’s aan de orde komen, om u toe te rusten voor deze taken. De focus ligt daarbij op ‘opbrengstgericht werken’, omdat de kwaliteit van het onderwijs aan iedere leerling gediend moet zijn door uw inzet en expertise.

Doelgroep

Leraren in het primair, voortgezet, speciaal of middelbaar beroepsonderwijs vormen de doelgroep. En dan met name degenen die benoemd (willen) gaan worden of benoemd zijn in een hogere functieschaal.

Inhoud

Het opleidingstraject begint met een intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op school het opbrengstgericht werken te verbeteren.
Daarna worden de volgende modulen gevolgd:

 1. Effectief onderwijs en evidence based methoden
 2. Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau
 3. Kwaliteitsfactoren op leraarniveau
 4. Kwaliteitsfactoren op schoolniveau
 5. Projectleiding
 6. Kwaliteitszorg
 7. Coaching
 8. Beleidsontwikkeling

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 3.090,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren voorafgaande aan de opleiding goede afspraken te maken met de schoolleiding om in staat gesteld te worden praktijkopdrachten uit te voeren die aansluiten op de modulen van de opleiding.
De 8 collegedagen worden met een gemiddelde van 1 dag per twee weken ingepland. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie in de vorm van literatuurverwerking, e-learning en opdrachten uitwerken. De totale normstudielast van de opleiding is 220 uur (= 8 EC’s).

De LB- / LC-leraar wordt gezien als de gespecialiseerde leraar op het gebied van kwaliteitsbevordering van het onderwijs. In de manier waarop de LB-/LC-leraar werkt naar de collega’s in het team is sprake van coaching en ondersteuning; in de manier waarop hij actief is binnen onderwijsverbeterprojecten is sprake van aansturing, in de manier waarop hij zich verhoudt tot de schoolleiding is een beleidsvoorbereidende rol.
Het takenpakket dat op het bordje van de LB- / LC-leraar ligt, kan samengevat worden in een drietal rollen:

 1. een aansturende rol: degene die onderwijsverbeterprojecten leidt en aanstuurt;
 2. een coachende en ondersteunende rol: de begeleider van collega’s bij de invoering van kwaliteitsverbeterende werkwijzen;
 3. een beleidsvoorbereidende rol: adviseur van de directie ten aanzien van opbrengstgericht werken en daarmee samenhangende processen;

Het opleidingstraject begint met een intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een volgende fase van opbrengstgericht werken te komen.
Daarna worden de volgende modulen gevolgd:

 1. Effectief onderwijs en evidence based methoden
 2. Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau
 3. Kwaliteitsfactoren op leraarniveau
 4. Kwaliteitsfactoren op schoolniveau
 5. Projectleiding
 6. Kwaliteitszorg
 7. Coaching
 8. Beleidsontwikkeling

Aan het eind van het traject wordt een presentatiedag gehouden om de resultaten van het verander- en leertraject aan elkaar te tonen.

Elke modulebijeenkomst kent de vaste onderdelen:

 • reflectie op de voorbereidingsopdracht
 • behandeling thema, nieuwe theorie en opdrachten
 • introductie nieuwe praktijktool(s)
 • voortgang POP (vastgesteld bij intake) en interpersoonlijke inspiratie
 • vervolgafspraken

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Bert Peene
Angelique Kees

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma dat erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Competenties

U leert de leraarcompetenties op alle Wet-BIO competenties tot en met expertniveau.

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
03-09-2019
Aanmelden voor 27-08-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding