Geef feedback

Interim Management Onderwijs

Interim Management Onderwijs

De post-HBO opleiding ‘Interim management’ heeft tot doel ervaren leidinggevenden in de onderwijssector toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als interim manager. Onder interim management verstaan we tijdelijk overbruggingsmanagement, crisismanagement en vormen van innovatiemanagement. Dat kunnen innovaties zijn op het gebied van onderwijskwaliteit, fusies van scholen of besturen, leiding geven na een zware crisis of bijvoorbeeld om de school te herpositioneren.
Bij positieve afronding van de opleiding ontvangt u een registerdiploma ‘Interim management’.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,1
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
280 SBU, 10 EC
prijs
Prijs:
€ 5.900
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Schoolbesturen en schooldirecties staan in toenemende mate onder zware druk. Het leiden van een professionele arbeidsorganisatie, verzwaarde eisen van de inspectie, het verantwoording moeten afleggen aan de samenleving, veranderende kenmerken van de leerlingpopulatie, doorvoeren van bezuinigingen, samenwerken met ketenpartners en het versterken van de marktpositie zijn de meest voorkomende uitdagingen voor bestuur en management. Daardoor zien we nogal wat ‘gaten’ komen in de bemensing van bestuur en management. Besturen kiezen er dan soms voor om een tijdelijke functionaris aan te stellen.

We komen interim management tegen in de volgende situaties:

 • overbrugging van twee definitieve benoemingen (‘tijdelijk management’)
 • voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht zoals het bouwen van een school of opstarten van een samenwerkingsverband (‘projectmanagement’)
 • waarin een verbeter- of vernieuwingsproces moet worden geleid (‘verandermanagement’)
 • in een periode waarin de school of het bestuur in crisis verkeert (‘crisismanagement’)

De eerstgenoemde vorm (tijdelijk management) kan meestal goed worden uitgevoerd door een ervaren schoolleider of schoolbestuurder, maar project-, verander- en (zeker) crisismanagement vereisen zwaardere competenties die lang niet alle leidinggevenden beheersen. In dergelijke situaties zijn leidinggevenden nodig die in staat zijn de zwaarste uitdagingen op te pakken en tot een goed eind te brengen. En dan ook nog in een afgebakende – dikwijls beperkte - periode. Dat is de reden dat Via Vinci Academy de mogelijkheid heeft gecreëerd om de specifieke competenties voor het professioneel uitvoeren van interim management te verwerven in een praktijkgerichte opleiding die leidt tot een officieel post-HBO registerdiploma. Voor de studenten biedt dit een stevige basis om de functie uit te oefenen, voor de opdrachtgever is het een garantie dat de betreffende professional zich op een adequate wijze heeft geprofessionaliseerd.

Doelgroep

Onze studenten hebben ervaring in het schoolmanagement en hebben reeds een erkend diploma als schoolleider verworven. Als u reeds interimmer bent in het onderwijs, of overweegt om op termijn interimwerk te gaan doen, behoort u tot de doelgroep. Daarnaast is de opleiding geschikt voor schoolleiders ‘in between jobs’ die zich op deze manier voorbereiden op een volgende loopbaanfase.

Inhoud

In de intakefase checken we of u op uw plek bent in deze opleiding, en bespreken we of er bepaalde aandachtspunten zijn waar we rekening mee moeten houden.

Bij de start van de opleiding nemen we enkele tests af, waaronder een drijfverentest en een mentale weerbaarheidstest. Tijdens de opleiding worden 5 modulen gevolgd, rond de thema’s:

 • De essentie van tijdelijk management
 • Organisatie-analyse
 • Verandermanagement
 • Projectmanagement
 • Crisismanagement

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 5.900,-
Kosten literatuur: additioneel.
Onze opleidingen zijn btw-vrij.

De laatste module (crisismanagement) wordt gegeven in de vorm van een tweedaagse, mogelijk met gecombineerde groepen, en vaak op onze locatie in Hoofddorp. Indien u van verder komt kunt u er voor kiezen in de buurt te overnachten. Dit dient u op eigen gelegenheid te regelen waarbij de kosten voor de overnachting voor uw eigen rekening komen.

Studiebelasting

De 8 collegedagen worden met een gemiddelde van 1 dag per drie weken ingepland. Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie in de vorm van literatuurverwerking, e-learning en het uitwerken van opdrachten. De totale normstudielast van de opleiding is 280 uur (= 10 EC’s).

Module 1: De essentie van tijdelijk management

 • De vormen van interim management en hun specifieke competentie-eisen
 • Verantwoording afleggen aan de opdrachtgever
 • Werken onder supervisie en in samenwerking met een schaduwmanager
 • De sociale structuur van een team in relatie tot een tijdelijk leidinggevende
 • Adviesvaardigheden deel 1: intake en contractlegging
 • Toolbox deel 1: formaliteiten en prestatie-indicatoren

Module 2: Organisatie-analyse

 • Analyse van organisatieproblemen
 • Scannen van financiële kengetallen en beoordelen van het financieel beleid
 • Audit kwaliteit van het onderwijsproces
 • Systeemanalyse
 • Adviesvaardigheden 2: modelrapportage
 • Toolbox deel 2: analyse-instrumenten

Module 3: Verandermanagement

 • Turbo veranderingsprocessen: fasering, interventies
 • Omgaan met weerstand
 • Processen opstarten, monitoren, bijsturen, evalueren
 • Werken met resultaatverantwoordelijke teams
 • Adviesvaardigheden: beïnvloeding
 • Toolbox: schoolverbeterprojecten

Module 4: Projectmanagement

 • Principes van projectmanagement
 • Opdelen en faseren van projecten
 • Inrichten van projecten
 • Omgaan met projectrisico’s en kansen
 • Adviesvaardigheden: plan van aanpak
 • Toolbox: projectplanning en –instrumenten

Module 5: Crisismanagement

 • Kenmerken en uitdagingen van een crisis
 • Risicomanagement
 • Een crisisteam instellen
 • Simulatie-dagdeel crisismanagement
 • Adviesvaardigheden: (media-)communicatie
 • Toolbox: draaiboek crisisaanpak

Afronding: Portfoliobeoordeling met verwerkingen per module.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Bert Peene
Drs. Peter Peene
Paul Huisman

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp of Zwolle.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma 

De opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma ‘Interim management’ dat erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Het diploma kan als vorm van ‘formeel leren’ door de schoolleider die al RDO of RADO is, worden ingebracht voor de verplichte herregistratie. De opleidingen zijn door het schoolleidersregister po opgenomen als erkende vorm van ‘formeel leren’ in de professionaliseringsthema’s 1 (Persoonlijk Leiderschap), 2 (Regie en Strategie) en 6 (Leidinggeven aan Verandering).

                

Competenties 

U leert de competenties die nodig zijn voor het uitvoeren van interim management in het onderwijs, als vervolg op aangetoonde competenties op grond van een erkende opleiding tot schoolleider in de betreffende sector.

 

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
04-09-2019
Aanmelden voor 28-08-2019
Breda
17-09-2019
Aanmelden voor 10-09-2019
Zwolle
23-09-2019
Aanmelden voor 16-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding