Geef feedback
U bevindt zich hier: Home >

i-Coach

i-Coach

De post-HBO opleiding ‘i-Coach’ heeft tot doel leraren en ICT-coördinatoren toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied van het gebruik van multimedia in het onderwijs en het overdragen van deze kennis en vaardigheden op andere leraren.
Onderwijsgevenden en ICT-coördinatoren krijgen in toenemende mate vragen voorgeschoteld op het gebied van onderwijsinnovatie, en daarbij gericht op verandering van het onderwijs door gebruik van computers, software, internet en sociale media. Daarom is het hoog tijd om het competentieprofiel van ICT-coördinatoren tegen het licht te houden en hen, evenals leraren die hierin gespecialiseerd willen raken, in staat te stellen zich te professionaliseren tot coach van collega’s en expert op het gebied van ICT in het onderwijs.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,1
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
196 SBU, 7 EC
prijs
Prijs:
€ 3.090
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Er breekt een nieuwe fase aan voor ICT-coördinatoren in het onderwijs, die vergelijkbaar is met de ontwikkeling die intern begeleiders hebben doorgemaakt: werden zij eerst ‘coördinator leerlingenzorg’ genoemd waren ze vooral beheersmatig bezig, in de afgelopen jaren hebben zij zich verder ontwikkeld tot coach van collega’s, gericht op vernieuwing en aanpassing van het onderwijs. Zij krijgen in toenemende mate vragen voorgeschoteld op het gebied van onderwijsinnovatie, en daarbij gericht op verandering van het onderwijs door gebruik van computers, software, internet en sociale media. Voor hen, en voor leraren die zich op dit terrein willen specialiseren, biedt deze opleiding de mogelijkheden om zich te professionaliseren tot coach van leraren in het gebruik van multimedia in het onderwijs.

Doelgroep

Leraren en ICT-coördinatoren in het primair en voortgezet onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

De volgende modulen worden gevolgd:

 1. multimediaal onderwijs
 2. communicatieve eigenschappen
 3. visie-ontwikkeling
 4. instructievaardigheden aan volwassenen
 5. multimediale eigen vaardigheden
 6. samenwerking met de systeembeheerder

Het schrijven van een ICT-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van ICT-geïntegreerde lessen maakt deel uit van de opleiding.

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 3.090,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

De opleiding tot i-Coach bestaat uit een traject van één jaar, waarbij 6 modulen worden gegeven van ieder 2 dagdelen training en enkele keren videoconferencing. Daarnaast wordt door middel van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening met ongeveer 4 uur per week voor zelfstudie. De totale normstudielast van de opleiding is 196 uur (= 7 EC’s).

Na de intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een verandering in het gebruik van ict te komen, worden de volgende modulen gevolgd:

1. multimediaal onderwijs:

Actuele ontwikkelingen op het gebied van de inzet van software, methodensites, blended leeromgevingen tot en met ‘flipping the classroom’.

2. communicatieve eigenschappen:

Het coachen van leraren gebeurt in de vorm van communicatie: doorvragen, proberen het ‘denken en leren’ inzichtelijk te maken, steunen, stimuleren en motiveren.

3. visie-ontwikkeling:

Hoe passen we multimedia in, in de komende jaren in het eigen onderwijs? Wat is daarvoor nodig in de instructie- en klassenmanagement vaardigheden? Hoe gaan we daarbij om met ouders?

4. instructievaardigheden aan volwassenen:

De techniek van coaching en training, omgaan met verschillende leerstijlen, omgaan met frustratie en weerstand, schrijven van procedures en manuals, leren door experimenteren en onderzoek.

5. multimediale eigen vaardigheden:

De werking en effectiviteit van verschillende media kennen en kunnen hanteren in eigen gedrag en in het adviseren van leraren. Efficiency kunnen realiseren door inzet multimedia.

6. samenwerking met de systeembeheerder:

Adviseren van de systeembeheerder en de directie op het gebied van de eisen die aan hardware, netwerk en verbindingen worden gesteld. Implementatieprojectplan leren schrijven.

Het schrijven van een ICT-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van ICT-geïntegreerde lessen maakt deel uit van de opleiding. Maar ook een toekomstbeeld kunnen schetsen van het onderwijs op de eigen school, een visie hebben op en creatief zijn met ICT-toepassingen in de onderwijspraktijk, een nulmeting uitvoeren in de eigen school, creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden, stimuleren en coachen van collega’s. Tenslotte wordt een presentatiedag gehouden om de resultaten van het verandertraject aan elkaar en aan andere belangstellenden te tonen.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Angelique Kees

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp of Zwolle.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een registerdiploma ‘i-Coach’ dat erkend wordt door Stichting Post-HBO.
Deze opleiding is valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer xtcXraYFng.

      

Competenties

Het resultaat van de opleiding is tweeledig:

 • de i-Coach is gegroeid in zijn professionele rol en ontwikkelt zijn eigen onderwijsinhoudelijk concept rondom de inzet van ICT in het kader van onderwijsvernieuwing
 • de i-Coach heeft als bewijs daarvan tenminste één 'verandering' gerealiseerd binnen de eigen school of elders binnen het eigen bestuur.
Inschrijfmogelijkheden
Zwolle
17-09-2019
Aanmelden voor 10-09-2019
Breda
26-09-2019
Aanmelden voor 19-09-2019
Utrecht
26-09-2019
Aanmelden voor 19-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding