Geef feedback
U bevindt zich hier: Home >

Cultuurexpert

Cultuurexpert

Cultuuronderwijs daagt uit tot verbeelden, creatief denken, onderzoek, dialoog en reflectie. Cruciale vaardigheden voor de toekomst van iedere leerling. Maar wat is 'creativiteit' en hoe ontwikkelt een leerling zich hierin? En wat is nu precies de meerwaarde van kunstvakken? En hoe krijg je een heel team mee?

De post-HBO opleiding Cultuurexpert heeft als doel leraren en middenkaderfunctionarissen dusdanig op te leiden dat ze in staat zijn een schoolteam ‘mee te nemen’ in het proces dat begint bij visievorming en eindigt bij het realiseren van sterk cultuuronderwijs. De (aanstaande) cultuurexpert vergroot zijn kennis op gebied van onder andere effectief onderwijs, kwaliteitszorg, projectleiding en coaching, en werkt daarnaast aan zijn eigen artistieke kwaliteiten.

Een afgestudeerd Cultuurexpert kent als belangrijkste taken:
- Inspireren
- Beleid ontwikkelen en coördineren
- Coachen

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
Nieuw!
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
196 SBU, 7 EC
prijs
Prijs:
€ 2.950
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

In het eindadvies ‘OnsOnderwijs2032’ krijgt cultuuronderwijs een belangrijke plaats. In de geformuleerde visie op toekomstig onderwijs is het eerstgenoemde kenmerk: ‘’De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten.’’ Hierin worden termen als ‘verbeeldingskracht’, ‘experimenteren’ en ‘reflecteren’ genoemd. Stuk voor stuk vaardigheden die bij uitstek terugkomen in cultuuronderwijs (mits goed gegeven).

Cultuuronderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinderen, doordat het een sterk beroep doet op het gelijktijdig functioneren van diverse hersengebieden. Daardoor kun je een  sterke ontwikkeling constateren op het gebied van:
- beheersing van een medium (voorwerpen, instrumenten, taal, het lichaam of grafische tekens)
- de cognitieve vaardigheden, met name ‘verbeelding’ (en vanuit verbeelding ontstaat creativiteit)
- cultureel (zelf)bewustzijn en burgerschap
- emoties en welbevinden (de drijfveer van al ons handelen)
- zelfvertrouwen en initiatief.

Voor het realiseren van goed cultuuronderwijs zijn vakdocenten niet per definitie nodig en methodes bieden evenmin garantie. In deze opleiding worden de voorwaarden en de verschillende mogelijkheden voor kwalitatief hoogstaand cultuuronderwijs onder de loep genomen, ook die voor de groepsleraar. Omdat scholen erg van elkaar verschillen, zal het eindresultaat (de ontwikkeling en uitvoering van beleid rond cultuuronderwijs) per student en per school verschillen.
In deze opleiding ontwikkelt de (aanstaande) cultuurexpert vaardigheden die hem in staat stellen de spil te worden van onderwijsinnovatie op school. Omwille van het belang van de brede ontwikkeling en inzetbaarheid van de cultuurexpert wordt de vakinhoud van iedere kunstdiscipline uitgediept: dans, drama, muziek en beeldende vorming, maar ook cultureel erfgoed en media. Daarnaast wordt continu de link gelegd naar andere vakken, want het realiseren van samenhang draagt bij aan de kwaliteit van het totale onderwijsaanbod op school.

Doelgroep
Leraren en middenkaderfunctionarissen in het primair onderwijs vormen de doelgroep voor deze opleiding. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud
De volgende modulen worden gevolgd:

Modulen die meer theoretisch van aard zijn (uiteraard wel stevig voorzien van praktijksuggesties en praktisch toepasbare tools):
T1. Beleidsontwikkeling
T2. Effectief onderwijs en evidence based methoden
T3. Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau
T4. Kwaliteitsfactoren op schoolniveau
T5. Projectleiding
T6. Kwaliteitszorg
T7. Coaching van volwassenen

Praktijkmodulen, gericht op artistieke vaardigheden en vakdidactiek:
P1. Dans
P2. Drama
P3. Muziek
P4. Beeldende vorming
P5. Cultureel erfgoed en media

Het schrijven van een beleidsplan rond cultuuronderwijs en het zelf ontwerpen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele lessen maken deel uit van de opleiding. Tenslotte wordt een presentatiedag gehouden om de ontwikkelde projecten en beleidsplannen aan elkaar en aan andere belangstellenden te tonen.

Werkvormen
De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoetkomt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs
Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 2.950,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting
De opleiding tot Cultuurexpert bestaat uit een traject van één jaar, waarbij 12 modules worden gegeven (5 praktijkmodules en 7 meer theoretische modules). De praktijkmodules zijn het meest intensief en duren van 14.00 uur tot 20.00 uur. De theoretische modules beginnen om 13.30 uur en eindigen om 17.00 uur. Daarnaast wordt door middel van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening met ongeveer 4 uur per week voor zelfstudie.
De totale normstudielast van de opleiding is 220 uur (= 8 EC’s).

Na de intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een verbetering van het cultuuronderwijs te komen, worden de volgende modulen gevolgd:

Module T1: Beleidsontwikkeling
Actuele onderwijsontwikkelingen en onderzoeken op gebied van de (waarde van) cultuureducatie en de betekenis daarvan voor de eigen school (met het oog op visievorming). Maar ook: Hoe creëer je draagvlak?

Module T2: Effectief onderwijs en evidence based methoden    
De op school aanwezige methoden/methodieken op gebied van cultuuronderwijs analyseren vanuit actuele wetenschappelijke inzichten op het gebied van effectief onderwijs en het voeren van consultatiegesprekken met collega’s.

Module T3: Kwaliteitsfactoren op leerlingniveau
Wat leren we van cultuuronderwijs? We zoomen in op de onderdelen cognitieve ontwikkeling, mediavaardigheden, cultureel bewustzijn en emotioneel welbevinden. En hoe dit werkt volgens actuele inzichten uit het breinleren.

Module P1: Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Dans              
Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en waarin de vakdidactiek dans aan de hand van lesvoorbeelden wordt uitgediept.

Module P2: Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Drama
Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en waarin de vakdidactiek drama aan de hand van lesvoorbeelden wordt uitgediept.

Module T4: Kwaliteitsfactoren op schoolniveau
We behandelen teamgedragingen, teameffectiviteit en interventies ten behoeve van samenwerking.
Ook wordt er aandacht besteed aan het benutten van kansen uit de nabije (culturele) omgeving van de school.

Module P3: Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Muziek
Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en waarin de vakdidactiek muziek aan de hand van lesvoorbeelden wordt uitgediept.

Module P4: Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Beeldende vorming
Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en profileringscompetenties. Daarna een actieve workshop waarin ieders persoonlijke artistieke kwaliteiten worden gestimuleerd en waarin de vakdidactiek beeldende vorming aan de hand van lesvoorbeelden wordt uitgediept.

Module T5: Projectleiding
De belangrijkste aspecten van effectief projectmanagement komen aan bod, zoals het schrijven van een projectplan, het leiden van projectvergaderingen en het omgaan met verschillende teamrollen.

Module T6: Kwaliteitszorg
Er wordt aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in het kwaliteitszorgsysteem van de school. Ook gaan we in op de financiën. Hoe zit het met huidige geldstromen, welke subsidies zijn er beschikbaar en waar liggen andere financieringsmogelijkheden?

Module P5: Kwaliteitsfactoren op leraarniveau: Cultureel erfgoed en media
Korte terugblik op de vakinhoud, didactiek en profileringscompetenties. Daarna een workshop waarin de vakdidactiek cultureel erfgoed en media aan de hand van lesvoorbeelden wordt uitgediept en tevens de samenhang met andere vakgebieden wordt opgezocht.

Module T7: Coaching van volwassenen
Wie anderen wil meekrijgen in een verandertraject, zal kennis moeten hebben over verschillende leerstijlen en veranderbereidheid. Ook behandelen we het uitvoeren van observaties in een klas,
coachingstechnieken en adviesvaardigheden.

Het schrijven van een beleidsplan rond cultuuronderwijs en het zelf ontwerpen en uitvoeren van kunstzinnige en culturele lessen maken deel uit van de opleiding. Maar ook een toekomstbeeld kunnen schetsen van het cultuuronderwijs op de eigen school, een visie hebben op het belang van cultuuronderwijs, een nulmeting uitvoeren in de eigen school, creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden, stimuleren en coachen van collega’s.

Tenslotte wordt een presentatiedag gehouden om de ontwikkelde projecten en beleidsplannen aan elkaar en aan andere belangstellenden te tonen.

 

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring op het gebied van cultuuronderwijs. Voor de praktijkmodules worden kunstvakspecialisten uitgenodigd.

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp of Zwolle.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma
De opleiding levert bij voldoende prestaties een Post-HBO diploma LB-LC en een Via Vinci diploma Cultuurexpert op. Daarnaast is deze opleiding valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer c8FwJsHoTb.

        

Competenties
Het resultaat van de opleiding is tweeledig: 
- de Cultuurexpert is gegroeid in zijn professionele rol en heeft zijn eigen vaardigheden en onderwijsinhoudelijk concept rondom de inzet van cultuuronderwijs in het kader van onderwijsvernieuwing ontwikkeld.
- de Cultuurexpert heeft als bewijs daarvan een (vernieuwd) beleidsplan cultuuronderwijs gerealiseerd binnen de eigen school of elders binnen het eigen bestuur.

 

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
  • Flexibel en maatwerk
  • Contactonderwijs en e-learning
  • Werkplekleren staat centraal
  • Resultaatgericht en efficiënt
  • Erkende kwaliteit diploma’s
  • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding