Geef feedback

Coördinator Wetenschap en Technologie

Coördinator Wetenschap en Technologie

De post-HBO opleiding ‘Coördinator Wetenschap en Technologie’ heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied van begeleiden van andere leraren ten aanzien van het leerdomein ‘Wetenschap en Techniek’.
Toekomstgericht onderwijs maakt het noodzakelijk dat leerlingen in aanraking worden gebracht met de allernieuwste inzichten uit de wetenschap en technologie. En – niet minder belangrijk – dat leerlingen kunnen omgaan met een wereld die permanent in ontwikkeling is. Dat vergt een onderzoekende houding van leraren en leerlingen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
Nieuw!
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
280 SBU, 10 EC
prijs
Prijs:
€ 2.950
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties
Resultaat

‘Wetenschap en Techniek’ is een nieuw leerdomein op de basisschool. In het 'Masterplan Ruimte voor Talent – Ruimte voor Wetenschap en Techniek' stimuleert de overheid leraren zich te verdiepen in dit domein. Niet door les te geven over zuivere wetenschap op een hoog abstractieniveau, maar door leerlingen in contact te brengen met een aantal verrassende nieuwe inzichten en technieken, waardoor zij een onderzoekende houding ontwikkelen. Dat uit zich in het stellen van vragen, een nieuwsgierige instelling, het kunnen opzetten en uitvoeren van onderzoekjes en op deze manier leren. In deze opleiding voor (aanstaande) coördinatoren wetenschap en techniek, worden de inzichten en vaardigheden aangeleerd om te kunnen functioneren als spil van deze onderwijsinnovatie op school. Daarbij kan – afhankelijk van het schoolprofiel – gekozen worden om zich te specialiseren in:

 1. Rekenen en Taal
  Door taal en rekenen in een betekenisvolle context te plaatsen, krijgen deze vakken meer inhoud. Wetenschap en techniek zorgen voor een onderzoekende en realistische inhoud van de vakken. Leerlingen die zo op onderzoek uitgaan, vinden leren leuk en onthouden alles veel beter.
 2. Excellentie
  Echte uitblinkers krijgen op school de ruimte om hun interesse te verdiepen en worden uitgedaagd tot hogere prestaties. Scholen benutten geven (bepaalde) leerlingen de kans om ook te leren in bedrijven, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en universiteiten.
 3. Verborgen talenten
  Sommige leerlingen leren beter met hun handen. Zij zijn ermee gebaat dat ze succeservaringen opdoen en gemotiveerd raken voor een technische vervolgopleiding. Basisscholen werken hierin samen met scholen voor technisch voortgezet onderwijs.
 4. Brede school
  Basisscholen die binnen een MFC of Brede school samenwerken met kinderopvang enandere organisaties, kiezen ook bij Wetenschap en Techniek voor onderzoek in de alledaagse werkelijkheid zoals die thuis, op school en bij de opvang aanwezig is.
 5. TalentenKracht
  In een TalentenKracht school werken ouders, leraren en onderzoekers samen om de talenten van ieder kind optimaal te ontwikkelen. Juist door onderzoek te doen op een manier die past bij het talentenprofiel van ieder kind.

Doelgroep

Leraren en middenkaderfunctionarissen in het primair onderwijs vormen de doelgroep voor deze opleiding. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

De volgende modulen worden gevolgd:

 1. Wetenschap en techniek
 2. Onderzoekend leren
 3. Visie-ontwikkeling
 4. Coachingsvaardigheden
 5. Profiel-specialisatie
 6. Samenwerking met kennisinstituten en bedrijfsleven

Het schrijven van een W&T-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van W&T-geïntegreerde lessen maken deel uit van de opleiding.

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning): € 2.950,- 
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

De opleiding tot Coördinator Wetenschap en Techniek bestaat uit een traject van één jaar, waarbij 6 modulen worden gegeven van ieder 2 dagdelen training en enkele keren videoconferencing. Daarnaast wordt door middel van e-learning en werkplekleren gestudeerd. Houd rekening met ongeveer 4 uur per week voor zelfstudie. De totale normstudielast van de opleiding is 280 uur (= 10 EC’s).

Na de intake en het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een verandering in het gebruik van W&T te komen, worden de volgende modulen gevolgd:

 1. Wetenschap en techniek:
  Actuele ontwikkelingen in wetenschap en techniek, maar ook de ‘Big Ideas’ die ervoor gezorgd hebben dat onze wereld beslissend is veranderd.
 2. Onderzoekend leren:
  Hoe leren kinderen vanuit een ‘onderzoekende houding’, hoe doet een kleuter dat ervarenderwijs, hoe zet een bovenbouwleerling een onderzoek op? Hoe om te gaan met methoden en leerlijnen?
 3. Visie-ontwikkeling:
  Hoe passen we het leerdomein Wetenschap en Techniek in de komende jaren in binnen het eigen onderwijs? Waar gaan we naartoe en wat is daarvoor nodig op school en hoe gaan we daarbij om met ouders en externen?
 4. Coachingsvaardigheden:
  Het coachen van leraren gebeurt in de vorm van communicatie: doorvragen, proberen het ‘denken en leren’ inzichtelijk te maken, steunen, stimuleren en motiveren.
 5. Profiel-specialisatie:
  De deelnemer kiest een specialisatie op basis van de schoolprofielen. Deze module is onderzoeksmatig opgebouwd, op niveau van de (aanstaande) coördinator W&T.
 6. Samenwerking met scholen, universiteiten en bedrijfsleven:
  Hoe brengen we leerlingen in aanraking met de allernieuwste ideeën, uitvindingen en technische innovaties? Waar kun je wat vinden, hoe bouw je een samenwerkingsproject op en aan welke randvoorwaarden moet dat voldoen?

Het schrijven van een W&T-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van W&T-geïntegreerde lessen maken deel uit van de opleiding. Maar ook een toekomstbeeld kunnen schetsen van het onderwijs op de eigen school, een visie hebben op en creatief zijn met W&T-toepassingen zoals ‘onderzoekend leren’ in de onderwijspraktijk, een nulmeting uitvoeren in de eigen school, creëren van draagvlak binnen het team en kunnen omgaan met weerstanden, stimuleren en coachen van collega’s.

Tenslotte wordt een presentatiedag gehouden om de resultaten van het eigen onderzoek (de profiel-specialisatie) aan elkaar en aan andere belangstellenden te tonen.

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring op het gebied van onderzoekend leren. Daarnaast worden gasten uitgenodigd uit de wereld van wetenschap en techniek.

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp of Zwolle.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding levert bij voldoende prestaties een post-HBO diploma LB-LC en een Via Vinci diploma Coördinator Wetenschap en Technologie op. Daarnaast is deze opleiding valide bevonden door de registercommissie Registerleraar, registratienummer ZYK2zkdNB8

      

Competenties

Het resultaat van de opleiding is tweeledig:

 • De Coördinator Wetenschap en Techniek is gegroeid in zijn professionele rol en ontwikkelt zijn eigen onderwijsinhoudelijk concept rondom de inzet van W&T in het kader van onderwijsvernieuwing
 • De Coördinator Wetenschap en Techniek heeft als bewijs daarvan tenminste één 'verandering' gerealiseerd binnen de eigen school of elders binnen het eigen bestuur.
Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
30-10-2019
Aanmelden voor 23-10-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding