Geef feedback

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals

Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding bij de uitvoering van het dagelijks werk. En waar eerst nogal eens externe begeleiders en coaches werden aangetrokken, is het nu de bedoeling dat leidinggevenden, intern begeleiders, en gespecialiseerde interne coaches de begeleiding van onderwijsprofessionals gaan overnemen.
Via Vinci Academy biedt een post-hbo opleiding tot Coach van onderwijsprofessionals gericht op het verwerven van de juiste competenties om onderwijsprofessionals te kunnen coachen.

type
Type:
Opleiding
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,1
duur
Duur:
1 jaar
omvang
Omvang:
336 SBU, 12 EC
prijs
Prijs:
€ 3.490
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Coaching is een proces waarin mensen voorwaarts worden geholpen doordat zij worden ondersteund in:

 • het onderzoeken van hun huidige situatie
 • het verkennen van nieuwe mogelijkheden
 • het stellen van doelen
 • het ondernemen van actie om deze doelen te bereiken
 • het wegnemen van interne weerstand om het eigen gedrag te veranderen.

Coaching is daardoor gericht op het versterken van de mogelijkheden van de coachee. Deze moet in staat zijn om de uitdagingen nu en in de toekomst aan te gaan.
Coaching is ondersteunend, en ook taakgericht. De doelen van de school en van het onderwijsproces worden gekoppeld aan de eigen ontwikkeling. Als effect van de coaching moeten de leraar, de school en – uiteindelijk - de leerling er beter van worden!

Doelgroep

Intern begeleiders, intern coaches, leidinggevenden en andere professionals die zich professioneel bezighouden met coaching van leraren, schoolteams of leidinggevenden van scholen.

Inhoud

Dit competentiegerichte opleidingstraject begint met een intake, het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en het inventariseren van mogelijkheden om op de werkplek tot een ontwikkelingsproces te komen.

Daarna worden de volgende modulen gevolgd:

 1. De essentie van coaching
 2. Oplossingsgericht coachen
 3. Verdieping communicatieve vaardigheden
 4. Zelfanalyse als coachmethodiek
 5. De creatiespiraal
 6. Coaching van veranderingsprocessen
 7. Neuro-Linguïstisch Programmeren en coaching
 8. Transactionele analyse in coaching
 9. Evalueren en afsluiten

Het uitvoeren van een drietal coachingstrajecten van onderwijsprofessionals maakt deel uit van de opleiding. Maar ook het schrijven van een persoonlijke logboek met reflecties op de eigen ontwikkeling naar aanleiding van het opgestelde POP.
Aan het eind van het traject wordt een presentatiedag gehouden om de resultaten van het ontwikkelingstraject aan elkaar te tonen.

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De opleiding doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Hoofdfase: € 3.490,-, excl. locatiekosten van de tweedaagse training ( € 325,-).
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten in de onderwijspraktijk). Daarnaast zal ongeveer 5 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per drie of vier weken ingepland. De totale normstudielast van de opleiding is 336 uur (=12 EC’s). Deze tijd kan verspreid worden over één, anderhalf of twee jaar.

Module 1: De essentie van coaching
 • Basisvoorwaarden voor coaching
 • Coachingscompetenties
 • Creation Based Learning binnen coaching
 • Praktische zaken voor de opleiding
 • Intervisie
Module 2: Oplossingsgericht coachen
 • Uitgangspunten van Oplossingsgericht coachen
 • Leren werken met:
  • De schaalvraag
  • Schaalwandelen
  • ‘yes-set’
  • De wondervraag
  • Complimenteren
  • Herkaderen
  • Omkeringen
 • Uitleg praktijkopdracht: opstart van 1e coachingstraject
 • Intervisie
Module 3: Verdieping communicatieve vaardigheden
 • Training gesprekscontinuüm bij 4 typen gesprekken:
  • Instructiegesprekken (S1-gesprekken)
  • Coachingsgesprekken (S2)
  • Begeleidingsgesprekken (S3)
  • Voortgangsgesprekken (S4)
 • Training verdiepte vaardigheden:
  • Nonverbaliteit
  • Opbouw presentaties
 • Intervisie op 1e coachingstraject
Module 4: Zelfanalyse als coachmethodiek
 • Biografische methode
  • Waar kom je vandaan
  • Wat neem je mee
  • Wie en wat heeft je gevormd
 • Op zoek naar hoofdthema’s in je leven en werk
 • Kernkwadranten
 • Omgaan met ‘critical life events’
 • Handleiding voor zelfanalyse als coachingsmethodiek
 • Uitleg praktijkopdracht: opstart van 2e coachingstraject
 • Intervisie op 1e coachingstraject
Module 5: De creatiespiraal
 • Creatie- en transformatieprocessen
 • De twaalf stappen van de creatiespiraal
 • Creativiteitsbevorderende methodieken
 • Werkplekleren en het begeleiden van het leerproces
 • Intervisie op 2e coachingstraject
Module 6: Coaching van veranderingsprocessen
 • Creëren van draagvlak voor vernieuwingen
 • Coachende leiders en coaching van leiders
 • De wisselende rol van de coach op diverse momenten in het veranderingsproces
 • Omgaan met weerstanden tegen veranderingen
 • Intervisie op 2e coachingstraject
 • Uitleg praktijkopdracht: opstart van 2e coachingstraject
Module 7: Neuro Linguïstisch Programmeren en coaching
 • NLP zelf ervaren:
  • Een mini-coaching NLP voor jezelf
 • Uitgangspunten van NLP:
  • Achtergronden
  • Behoeften van mensen
  • Zelfbeeld en zelfwaardering
  • Waarnemingsfilters
 • Training NLP in coaching
  • Observeren
  • Nonverbaal communiceren
  • Op zoek naar metamodellen
  • Waarnemingsposities
  • De regiekamer
 • Intervisie op eigen ontwikkeling
 • Uitleg praktijkopdracht: opstart van 3e coachingstraject
Module 8: Transactionele analyse in coaching
 • Basisbegrippen van TA:
  • Overzicht model van TA
  • Inzicht in de basisbegrippen door zelfanalyse
 • Training TA-technieken:
  • Dramadriehoek signaleren en analyseren
  • Script analyseren
  • Contracting
  • Nonverbale en verbale communicatie afstemmen
  • Spelen met de drie posities
 • Intervisie op 3e coachingstraject
Module 9: Evalueren en afsluiten
 • Meet- en evaluatietechnieken in coaching
 • Beoordelen
 • Relatie coaching met Integraal Personeelsbeleid, CAO en relevante wetgeving
 • Voorbereiden presentatiedag
 • Eindgesprekken
 • Presentaties (te organiseren door deelnemers)

De opleiding wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Peter Peene
Margreet Pols

De opleiding wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een diploma ‘Coach van Onderwijsprofessionals’ dat naar verwachting in 2019 leidt tot een erkend post-HBO registerdiploma.

Resultaat

Het resultaat van de opleiding is tweeledig:

 • de Coach is gegroeid in zijn professionele rol en ontwikkelt zijn eigen werkconcept rondom de inzet van coaching in het kader van onderwijsvernieuwing en personeelsbeleid
 • de Coach heeft als bewijs daarvan tenminste drie 'veranderingen' gerealiseerd in de vorm van uitgevoerde coachingstrajecten binnen de eigen school of elders binnen het eigen bestuur.
Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
05-11-2019
Aanmelden voor 29-10-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding