Geef feedback

Aantrekkelijke kortingen op actuele cursussen Onderwijswet en -regelgeving voor studenten en alumni

geplaatst op maandag 19 december 2016

Studenten en afgestudeerden van Via Vinci Academy komen in aanmerking voor kortingen op nieuwe cursussen en andere activiteiten die C-LiON organiseert. Zo bieden we in het voorjaar van 2017 twee zeer actuele cursussen Onderwijswet en -regelgeving aan voor leidinggevenden, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en staffunctionarissen in het onderwijs.

 

Cursus Passend Onderwijs & Zorgplicht op Scholen

Het onderwijs is steeds meer gebonden aan wetten en regels. Zo zijn scholen sinds de invoering van de wetgeving Passend Onderwijs gebonden aan een zorgplicht. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden.
De invulling van de zorgplicht vindt plaats op schoolniveau. U heeft met andere woorden de taak te zorgen voor een goede uitvoering van Passend Onderwijs. Dat vraag niet alleen om onderwijsinhoudelijke toerusting, maar ook om juridische kennis van zaken. U krijgt ongetwijfeld te maken met deze wet- en regelgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan besluiten aangaande het toelatingsbeleid van leerlingen, regels bij schorsing en verwijdering, de aanpak bij thuiszitters en de inspanning om pesten tegen te gaan. In deze cursus leert u door middel van casuïstiek de vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar uw eigen onderwijspraktijk. 

Op deze cursus geldt voor studenten en alumni een korting van 40% op de normale deelnemersprijs van € 895,- waardoor u slechts € 537,- betaalt voor deze twee studiedagen, inclusief lunches en ‘Handboek Onderwijsrecht; actuele wet- en regelgeving in het primair onderwijs op een rij’. Lees verder: Passend Onderwijs & Zorgplicht op scholen.

 

Cursus Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs

U leert de hoofdlijnen van wet- en regelgeving rondom de rechtspositie van het onderwijspersoneel en dossieropbouw (daarbij inbegrepen de Wet Werk en Zekerheid en de CAO PO 2016/2017). Tevens werkt u aan de vertaalslag van theorie naar uw eigen praktijk. Voor het bijzonder onderwijs is de WWZ nu al van toepassing per 1 juli 2015. Voor het openbaar onderwijs zal de WWZ ook van toepassing gaan zijn in de toekomst. Aan bod komen onder andere de onderwerpen: rechtspositie van het onderwijspersoneel in het kader van de CAO PO, rol van Participatiefonds en Vervangingsfonds, een juridisch steekhoudende gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken), opbouw dossier, gesprek aangaan over disfunctioneren, de inzet van het verbetertraject, de verslaglegging en eventuele verdere stappen.

Op deze cursus geldt voor studenten en alumni een korting van 40% op de normale deelnemersprijs van € 495,- waardoor u slechts € 297,- betaalt voor deze studiedag, inclusief lunch en het boek ‘Wet Werk en Zekerheid in het Onderwijs: nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid en WW’. Lees verder: Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs.