Geef feedback

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

De leergang ‘Taalonderwijs aan dyslectische kinderen’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs aan leerlingen met gediagnosticeerde dyslexie of met andere ernstige problemen op het gebied van lezen en spelling.
U krijgt inzicht in de soorten lees- en spellingproblemen die kinderen tijdens hun ontwikkeling kunnen ervaren, specifiek ten aanzien van dyslexie. Daarbij leert u welke effectieve behandel- en begeleidingsmogelijkheden er zijn en hoe u die kunt inzetten in uw lessen. U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,1
duur
Duur:
3 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
42 SBU, 1.5 EC
prijs
Prijs:
€ 750
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Wat is dyslexie en wat betekent dit voor u als leraar? Er zijn ook leerlingen met andere vormen van spel- en leesproblemen die baat hebben bij de behandelmethoden voor dyslectie. Daarom leert u werken volgens de specifieke eisen voor de taaldidactiek aan leerlingen met dyslexie.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

 • De leraar kan mogelijke leesproblemen en/of dyslexie herkennen bij leerlingen.
 • De leraar is bekend met het continuüm van onderwijs en zorg en weet voor welke dyslexiezorg de school verantwoordelijk is.
 • De leraar kan een leerling-dossier samenstellen ten behoeve van een dyslexie-onderzoek.
 • De leraar kent de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen met dyslexie.
 • De leraar kan planmatig leerlingen met dyslexie begeleiden bij het lees- en spellingonderwijs.
 • De leraar kan ondersteuningsbehoeften voor de dyslectische leerling opstellen die ook bij andere vakken gebruikt worden.
 • De leraar weet dyslectische leerlingen te motiveren om te lezen en kan het enthousiasme voor lezen ook overbrengen.
 • De leraar kan onderwijsverbeteringen voor de eigen school aangeven voor wat betreft de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met dyslexie.

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De leergang doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze opleiding betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 750,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. In een groep waar kinderen in zitten met gediagnosticeerde dyslexie of andere achterstanden op het gebied van spelling en/of lezen. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Dagdeel 1

Taalkwestie Taalbeschouwing op lees- en spellingproblemen in het dagelijks leven.
Taal- en leesproblemen Ordening van taal- en leesproblemen.
Leesbegripstoornis Manifestatie van problemen in begrijpend lezen.
Taalstoornissen Niet-specifieke en specifieke taalontwikkelingsstoornis (SLI / ESM).
Procesonderzoek lezen en spellen Strategieën bij lezen en spellen. Het uitvoeren van procesonderzoek.

Dagdeel 2

Taalkwestie Taalbeschouwing in het dagelijks leven.
Dyslexie Drie Minuut Artificieel Schrift Test. Definitie SDN en Blomert. Wat is dyslexie en hoe is het om dyslectisch te zijn? Dyslexie in de klas: effecten voor de leerling, medeleerlingen en leraar. Erfelijkheid en dyslectie.
Comorbiditeit Comorbide problemen worden onder de loep genomen.

Dagdeel 3

Taalkwestie Taalbeschouwing in het dagelijks leven.
Continuüm van onderwijs De begeleiding vanuit school. Protocol leesproblemen en dyslexie. Signalering op school.
Vermoeden dyslexie Signalering in de klas. Waar hoort een leerlingdossier aan te voldoen? Diagnostiek bij vermoedens van dyslexie.
Dyslexieverklaring Wat zegt de wet?

Dagdeel 4

Taalkwestie Taalbeschouwing in het dagelijks leven.
Het optimaliseren van de schoolcontext De invloed van de klas- en schoolcontext op leesprestaties.
Toetsing bij lees- en spellingproblemen Het in kaart brengen van de leesproblematiek. Analyseren en interpreteren van toetsing. Toetsgegevens omzetten in onderwijsbehoeften.

Dagdeel 5

Taalkwestie Taalbeschouwing in het dagelijks leven.
Specifieke onderwijsbehoeften van het kind met dyslexie Rekening houden met beperkingen in fonologische vaardigheden, werkgeheugen, serieel benoemen.
De werkzame factoren in begeleiding van lees- en spellingproblemen Effectieve begeleiding bij leesproblemen. Effectieve begeleiding bij spellingproblemen. Compenserende en dispenserende maatregelen.

Dagdeel 6

Taalkwestie Taalbeschouwing in het dagelijks leven.
Opstellen van onderwijsbehoeften en de leerling hierin betrekken De leraar stelt samen met de leerling en de ouders een plan van aanpak op. Wat zijn de doelen waaraan gewerkt gaat worden en hoe wordt gemeten of deze zijn behaald? Hoe werken ouders en school samen als het gaat om begeleiding van het kind?
Intervisie op basis van praktijkopdracht/casus Reflectie op de door de leraar ingebrachte casus/praktijkopdracht door middel van intervisie.
Eindopdracht Specifieke eisen voor de eindopdracht om in aanmerking te komen voor een certificaat voor deze leergang.

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Sofie de Vos
Drs. Suzan ter Riele

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van de opleiding Taalexpert, die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Competenties

U leert de taaldidactiek tot en met expertniveau, met specifieke inhoudelijke kennis over lesgeven aan en begeleiden van kinderen met dyslectie.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding