Geef feedback

Taal en multimedia

Taal en multimedia

De leergang ‘Taal en multimedia’ heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van multimedia die ingezet kunnen worden bij het lees-/taalonderwijs. Het gaat daarbij zowel om het gebruik van methodische software, methodesites en het digibord, alsook de vele mogelijkheden om uitdagend en motiverend taalonderwijs te geven op een manier die past bij de ‘21st century skills’ waarbij leerlingen ‘mediawijsheid’ verkrijgen.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school door inzet van multimedia.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,3
duur
Duur:
3 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
42 SBU, 1.5 EC
prijs
Prijs:
€ 750
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Kinderen groeien op in een wereld waarin internet, social media, smartphones en tablets een steeds prominentere rol spelen. Nogal eens steekt het onderwijs daar schril tegen af, door vast te houden aan traditionele leermiddelen. Daardoor raken kinderen minder gemotiveerd en vervreemden ze van het onderwijs op school. Inzichten die samengevat kunnen worden als ‘21st century skills’ maken duidelijk dat mediawijsheid van cruciaal belang is voor de leerlingen. Als u nu gebruik gaat maken van diverse vormen van multimedia tijdens uw lees-/taalonderwijs, zult u de prestaties en de motivatie van uw leerlingen snel zien verbeteren.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs vormen de doelgroep. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de opleiding een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

U leert in deze leergang creatief gebruik te maken van de vele mogelijkheden van software, die bij de methoden wordt ontwikkeld en bijvoorbeeld schrijf- en presentatiesoftware. Ook gaat u onderzoeken welke mogelijkheden internetsites hebben voor het lees- en schrijfproces.

In deze leergang staan de volgende doelen centraal.:

 • De leraar kent de actuele ontwikkelingen ten aanzien van multimedia in het algemeen en de ontwikkeling daarvan binnen (methoden voor) het taalonderwijs in het bijzonder.
 • De leraar weet welke impact het gebruik van multimedia heeft op het leren van kinderen in het algemeen en de taalontwikkeling in het bijzonder.
 • De leraar heeft zijn eigen vaardigheden op het gebied van het gebruik van multimedia vergroot.
 • De leraar kan multimedia inzetten voor verrijking van het eigen taalonderwijs.

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De leergang doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 750,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. En uiteraard in een situatie waarin u de beschikking heeft over meerdere computers en/of tablets. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

In het onderwijs worden wij geconfronteerd met leerlingen die enorm handig zijn in het gebruik van die media (en daarin dikwijls voorlopen op de leraar…). Omdat leren en taalontwikkeling elkaar sterk beïnvloeden en omdat lezen en taal vormen van informatieverwerking zijn, is de ontwikkeling van multimediakennis van groot belang voor uw lessen.

In deze leergang staan de volgende doelen centraal.:

 • De leraar kent de actuele ontwikkelingen ten aanzien van multimedia in het algemeen en de ontwikkeling daarvan binnen (methoden voor) het taalonderwijs in het bijzonder.
 • De leraar weet welke impact het gebruik van multimedia heeft op het leren van kinderen in het algemeen en de taalontwikkeling in het bijzonder.
 • De leraar heeft zijn eigen vaardigheden op het gebied van het gebruik van multimedia vergroot.
 • De leraar kan multimedia inzetten voor verrijking van het eigen taalonderwijs.

Daarbij gaan we op onderzoek wat internet en diverse software te bieden heeft voor de taalproductie van kinderen, eveneens voor informatieverwerking, begrijpend en studerend lezen en de schrijfvaardigheid. U krijgt gelegenheid om uw visie op het gebruik van social media verder te ontwikkelen en daarover een ouderavond voor te bereiden.
Ook aan recente ontwikkelingen op het gebied van serious gaming wordt aandacht besteed.

Het gaat erom dat kinderen ‘mediawijsheid’ ontwikkelen, en daarbij mag uw ‘wijsheid’ op dit gebied misschien wel een voorsprong krijgen…

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Angelique Kees

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van de opleiding Taalexpert, die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Competenties

U leert de taaldidactiek tot en met expertniveau, met specifieke inhoudelijke kennis en vaardigheden op het gebied van de inzet van multimedia bij het lees-/taalonderwijs.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding