Geef feedback

Nederlands als tweede taal

Nederlands als tweede taal

De leergang ‘Nederlands als tweede taal’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is. Het gaat daarbij om de specifieke ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen in de vorm van meer nadruk op taalschat, de effecten van pre-teaching, de kenmerkende lastige aspecten van de Nederlandse taal e.d.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs aan deze leerlingen in uw groep of school.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
7,9
duur
Duur:
3 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
42 SBU, 1.5 EC
prijs
Prijs:
€ 750
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Op iedere school zitten leerlingen met Nederlands als tweede taal. De leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Hoe beter de school hierbij aansluit, hoe sneller de leerlingen zullen profiteren van het onderwijs op de school.
U leert hoe het onderwijs aan deze leerlingen zo effectief mogelijk wordt.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

 • De leraar is op de hoogte van de verschillende benaderingen in het tweede-taalonderwijs: grammatica-vertaalbenadering, audio-linguale benadering, communicatieve benadering, receptieve benaderingen handelingspsychologische benadering.
 • De leraar weet hoe kinderen een tweede taal verwerven.
 • De leraar kan leerlingen stimuleren om de tweede taal te verwerven en weet welke didactische werkvormen daarbij gebruikt kunnen worden.
 • De leraar weet welke adviezen hij ouders moet geven om de tweede taal te verwerven.
 • De leraar kan op schoolniveaus adviseren voor wat betreft de organisatie van het tweede taalonderwijs op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau.
 • De leraar kan verbeterpunten aangeven ten aanzien van de tweede taalverwerving op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau.
 • De leraar weet hoe ICT kan worden ingezet bij de tweede taalverwerving.

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De leergang doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 750,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Liefst in een groep waar kinderen met een tweetalige achtergrond in zitten. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Op iedere school komen ze voor: kinderen voor wie Nederlands de tweede (of derde) taal is. Omdat ze uit een ander land verhuisd zijn naar Nederland, of omdat thuis een streektaal of vreemde taal wordt gesproken. Hoe jonger een kind wordt ondergedompeld in het Nederlands ‘taalbad’, hoe eerder een kind wordt geconfronteerd met goed onderwijs in de Nederlandse taal, en hoe rijker de oorspronkelijke taal is, des te sneller zullen deze leerlingen zich ontwikkelen in het taal-/leesonderwijs op de basisschool.

Wat kan de leraar eraan doen dat deze ontwikkeling zo goed mogelijk verloopt? In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen en vergelijkt dit met evidence based NT2 didactiek. U werkt actief aan verbetering van uw eigen didactiek aan deze leerlingen.

In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

 • De leraar is op de hoogte van de verschillende benaderingen in het tweede-taalonderwijs: grammatica-vertaalbenadering, audio-linguale benadering, communicatieve benadering, receptieve benaderingen handelingspsychologische benadering.
 • De leraar weet hoe kinderen een tweede taal verwerven.
 • De leraar kan leerlingen stimuleren om de tweede taal te verwerven en weet welke didactische werkvormen daarbij gebruikt kunnen worden.
 • De leraar weet welke adviezen hij ouders moet geven om de tweede taal te verwerven.
 • De leraar kan op schoolniveaus adviseren voor wat betreft de organisatie van het tweede taalonderwijs op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau.
 • De leraar kan verbeterpunten aangeven ten aanzien van de tweede taalverwerving op schoolniveau, klassenniveau en leerstofniveau.
 • De leraar weet hoe ICT kan worden ingezet bij de tweede taalverwerving.

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Monique Basten

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van de opleiding Taalexpert, die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Competenties

U leert de taaldidactiek tot en met expertniveau, met specifieke inhoudelijke kennis over opbrengstgericht lees-/taalonderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding