Geef feedback

Intern Begeleider verdiepingstraject

Intern Begeleider verdiepingstraject

De leergang ‘Intern Begeleider verdiepingstraject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider (IB). In dit verdiepingstraject verwerft u de competenties die nodig zijn om als ervaren IB-er mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer praktijkgerichte leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
8,0
duur
Duur:
4 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
224 SBU, 8 EC
prijs
Prijs:
€ 2.190
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat
Folder

Als u al enkele jaren Intern Begeleider bent, zult u hebben ervaren dat het takenpakket flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, contacten met AB-ers en het samenwerkingsverband, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van leraren en meer intensief contact met ouders. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de groep, participeren in overlegsituaties CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.
U verdiept zich tijdens deze leergang in alle relevante terreinen van het werk van een Intern Begeleider. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider’ te willen verwerven, heeft u al 8 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep

Ervaren Intern Begeleiders vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de opleiding zijn:

 • Module 1: Beleid en verandermanagement
 • Module 2: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar
 • Module 3: Communiceren en beïnvloeden
 • Module 4: Coachen van teams

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. Wij doen een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

€ 2.190,- Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren één dag per week structureel te besteden aan het leerwerktraject (verwerkingsopdrachten op school). Daarnaast zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges, met trainingen en intervisie worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 224 uur (=8 EC’s).

De leergang kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld. 
U maakt op uw school afspraken met een zelf gekozen werkplekbegeleider en laat de werkplekovereenkomst ondertekenen en levert deze in bij het secretariaat van Via Vinci Academy.

2. De hoofdfase:

De hoofdfase bestaat uit een traject van vier leerthema’s:

 • Module 1: Beleid en verandermanagement
 • Module 2: Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar
 • Module 3: Communiceren en beïnvloeden
 • Module 4: Coachen van teams

 

Module 1 Beleid en verandermanagement

De school is onderhevig aan ontwikkelingen en stuurt ook zelf veranderingen aan. Wanneer dit veranderingen in de onderwijsondersteuning betreft heeft u als IB-er een belangrijke taak te vervullen. Dit beleid vertalen naar de eigen praktijksituatie alsook het gehele veranderingsproces waarbij voorbereiden, coördineren en in teamverband uitvoeren van innovaties betreffende de integrale kwaliteitszorg en verbetering onderdeel zijn.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Verandermanagement en veranderkundige modellen
 • Veranderbereidheid
 • Weerstand en motivatie
 • SWOT-analyse
 • Kwaliteitszorg, LVS, de rol van inspectie op zorg en ondersteuning

Tijdens deze module leert u:

 1. inzicht te krijgen in veranderingsprocessen en veranderbereidheid van het team
 2. wat de kritische succesfactoren voor een succesvol verandertraject zijn
 3. een plan van aanpak te schrijven en dit succesvol te implementeren
 4. een sterkte-zwakte analyse te maken op onderwijsinhoudelijk gebied
 5. motivatie en weerstand te herkennen en op te interveniëren

Module 2 Effectief onderwijs en (coachen op) de vaardigheden van de leraar

De rol van de leraar is cruciaal bij het vormgeven van goed onderwijs. ‘Het gaat om de leerling, het draait om de leraar!’ Belangrijk is dat de leraar de juiste kennis en vaardigheden bezit om Passend onderwijs te geven. Leraren zullen gemotiveerd moeten zijn en zichzelf in staat moeten voelen om Passend onderwijs te kunnen geven. U als IB-er kunt daarbij een belangrijke bijdrage leveren.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Krachtig leren (Marzano)
 • Visible Learning (Hattie)
 • Instructiemodellen (IGDI/DIM)
 • De reflectieve leraar
 • De 5 rollen van de leraar
 • Klassenmanagement
 • Observatie m.b.v. kijkwijzers

Tijdens deze module leert u:

 1. wanneer er sprake is van ‘leren’ bij kinderen
 2. de succesfactoren van effectieve instructie
 3. de effecten op prestaties
 4. doelgericht het leraar handelen te observeren
 5. een doelgerichte kijkwijzer op te stellen
 6. op leraarniveau en schoolniveau professionalisering van de leraar te ondersteunen
 7. de kwaliteitszorg in de klas bij de leraar te brengen

Module 3 Communiceren en beïnvloeden

Als je veel werk wilt verzetten en je hebt weinig tijd, wil je graag efficiënt en effectief je werk oppakken. Dat geldt ook voor de (vele) gesprekken die je als IB-er wilt en moet voeren: gesprekken met leraren, met de directie, met ouders, met ketenpartners. Dat betekent dat sterke communicatieve vaardigheden enorm bijdragen aan het realiseren van doelen.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Herkennen van drijfveren van de ander in gesprekken
 • Hanteren van drijfveren van jezelf in tweegesprekken
 • Planmatig voorbereiden van diverse IB-gesprekken
 • Communicatiestijlen tactisch variëren op basis van herkenning van drijfveren van je gesprekspartner
 • Effectief feedback geven en ontvangen
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Omgaan met invloed en macht

Tijdens deze module leert u:

 • één-op-één gesprekken en vergaderingen voorbereiden
 • feedback geven en ontvangen
 • gesprekspartners en -situaties inschatten qua behoeften en verwachtingen
 • je communicatiestijl aanpassen aan de situatie en aan de persoon
 • oplossingsgerichte gesprekken voeren
 • vergaderingen leiden
 • presentatietechnieken
 • beïnvloedingsvaardigheden

Module 4 Coachen van teams

De meeste scholen komen uit een fase waarin de samenwerking werd vormgegeven door een voelbare ‘familiecultuur’. Met name door de invoering van opbrengstgericht werken en door andere bestuurs- en managementopvattingen en nieuwe toezichtkaders zijn de teams opgeschoven naar meer resultaatgerichtheid. Om vervolgens toe te groeien naar een effectief team dat kenmerken vertoont van een ‘professionele leergemeenschap’.

Deze module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Analyseren van je rol binnen je team en de randvoorwaarden voor teamcoaching
 • Openheid in communicatie in het team
 • De professionele leergemeenschap
 • Teamculturen (beïnvloeden)
 • Vergaderen volgens Edward de Bono.

Tijdens deze module leert u:

 1. een teamcultuuranalyse uitvoeren
 2. een teamcoachingsplan opstellen en uitvoeren

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Suzan ter Riele
Angelique Kees
Margreet Pols

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Certificaat

De leergang wordt afgesloten met een certificaat, welke onderdeel uitmaakt van de opleiding Intern Begeleider die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

 

Inschrijfmogelijkheden
Hoofddorp
29-11-2019
Aanmelden voor 22-11-2019
Breda
19-12-2019
Aanmelden voor 12-12-2019
Zwolle
09-01-2020
Aanmelden voor 02-01-2020
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding