Geef feedback

Intern Begeleider theoretisch traject

Intern Begeleider theoretisch traject

De leergang ‘Intern Begeleider theoretisch traject’ maakt onderdeel uit van de post-HBO opleiding Intern Begeleider (IB). In dit studietraject brengt u uw kennis op peil. Zo beschikt u weer over actuele inzichten die nodig zijn om als ervaren IB-er mede leiding te geven aan de onderwijsverbetering op school. Het is een zeer actuele leergang die op onze jarenlange ervaring met IB / ZC- opleidingen is gestoeld. Inhoudelijk inspirerend en met de allernieuwste inzichten op het gebied van (passend) onderwijs, excellente scholen en de gevolgen van de transitie Jeugdzorg.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
7,8
duur
Duur:
9 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
140 SBU, 5 EC
prijs
Prijs:
€ 2.390
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Als u al geruime tijd Intern Begeleider bent, zult u hebben ervaren dat de inhoud van uw takenpakket flink veranderd is. Waar eerst het accent lag op coördinerende taken rond het LVS, orthotheek en RT, verschuift het accent veelal naar beleidsontwikkeling, sturing van veranderingsprocessen, coaching van leraren en meer intensief contact met ouders. Ook de opvang van leraren die kampen met toenemende gedragsproblemen in de klas, participeren in overlegsituaties CJG, Justitie, Leerplicht vergt meer aandacht, mede omdat van de school wordt verwacht dat er meer dan voorheen ernst wordt gemaakt van de zorgplicht van de school.
U verdiept zich tijdens deze leergang in actuele inzichten die te maken hebben met passend onderwijs, de zorgplicht van de school, de transitie Jeugdzorg en de nieuwe eisen van de onderwijsinspectie. Als u daarna alsnog zou besluiten het post-HBO diploma ‘Intern Begeleider’ te willen verwerven, heeft u al 5 EC’s in uw portfolio opgebouwd.

Doelgroep

Ervaren Intern Begeleiders vormen de doelgroep van deze leergang.

Inhoud

De belangrijkste onderdelen van de leergang zijn:

 • De Intern Begeleider als spil in het onderwijs
  • Leerthema 1: Rollen en competenties van de IB-er
 • Beleid en verandermanagement
  • Leerthema 2: De school en haar omgeving
  • Leerthema 3: Verandermanagement
 • De leerling en leraar centraal
  • Leerthema 4: Handelingsgerichte diagnostiek
  • Leerthema 5: De leraar centraal (effectiviteit van instructie, klassenmanagement en het pedagogisch handelen)
 • Effectieve communicatie en coaching
  • Leerthema 6: Effectief communiceren
  • Leerthema 7: Coachen van leraren en teams

Werkvormen

De leergang wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. Wij doen een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

€ 2.390,- Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

Naast de colleges zal ongeveer 4 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. De colleges worden met een gemiddelde van 1 dag per vier weken ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 140 uur (=5 EC’s).

De leergang kent de volgende fasen:

1. Intakefase:

We checken of u voldoet aan de toelatingseisen qua opleiding en werkervaring. Indien dat het geval is, wordt een studiecontract opgesteld.

2. De hoofdfase:

De hoofdfase bestaat uit een traject van zeven leerthema’s:

 • Leerthema 1: Rollen en competenties van de IB-er
 • Leerthema 2: De school en haar omgeving
 • Leerthema 3: Verandermanagement
 • Leerthema 4: Handelingsgerichte diagnostiek
 • Leerthema 5: De leraar centraal (effectiviteit van instructie, klassenmanagement en het pedagogisch handelen)
 • Leerthema 6: Effectief communiceren
 • Leerthema 7: Coachen van leraren en teams

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Suzan ter Riele
Angelique Kees
Margreet Pols

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers, op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Certificaat

De leergang wordt afgesloten met een certificaat, welke onderdeel uitmaakt van de opleiding Intern Begeleider die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Inschrijfmogelijkheden
Breda
12-09-2019
Aanmelden voor 05-09-2019
Hoofddorp
13-09-2019
Aanmelden voor 06-09-2019
Zwolle
19-09-2019
Aanmelden voor 12-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding