Geef feedback

Creatief omgaan met taal

Creatief omgaan met taal

De leergang ‘Creatief omgaan met taal’ heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs op ‘expertniveau’. Het gaat daarbij om de kenmerken van opbrengstgericht werken: deze kennen, toepassen in het eigen onderwijs, de resultaten van het leerproces kunnen analyseren en evalueren, en op grond daarvan nieuwe lessen kunnen ontwerpen. Zo komt u zelf ‘boven de methode staan’ en uw eigen taalonderwijs te creëren.
U werkt tijdens deze leergang actief aan verbetering van de opbrengsten van het taalonderwijs in uw groep of school.

type
Type:
Leergang
erkenning
Erkenning:
Stichting Post HBO
beoordeling
Beoordeling:
7,8
duur
Duur:
3 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
42 SBU, 1.5 EC
prijs
Prijs:
€ 750
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Het gebruik van goede lees-/taalmethoden is essentieel. Maar het strak volgen van die methode doet meestal geen recht aan de verschillen in onderwijsbehoeften van individuele leerlingen. De leraar maakt het verschil! De taalontwikkeling van de leerlingen en de opbrengsten die worden gehaald, worden voor een groot deel bepaald door de kennis over taal en de kwaliteit van de instructie van de leraar! In deze leergang reflecteert u op uw eigen handelen en vergelijkt dit met evidence based (taal-)didactiek, zodat u in staat bent om – met gebruik van de methode, van toetsen en andere hulpmiddelen – zelf het beste lees-/taalonderwijs te creëren.

Doelgroep

Leraren in groep 3 t/m 8 van het primair onderwijs vormen de eerste doelgroep. Ook intern begeleiders zijn welkom. Deelnemers nemen de eigen praktijk als uitgangspunt, waardoor de leergang een zeer praktisch karakter heeft.

Inhoud

In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

 • De leraar weet hoe hij taalonderwijs interactief moet aanbieden en kan dit in de praktijk ook vormgeven.
 • De leraar weet hoe hij een krachtige leeromgeving kan creëren waarin leerlingen gemotiveerd aan talige opdrachten werken.
 • De leraar weet wat de kracht is van (evidence based) didactische modellen voor begrijpend lezen en informatieverwerving en kan dit toepassen tijdens het lezen van verschillende teksten.
 • De leraar weet wat de kracht is van (evidence based) spellingdidactiek en kan dit toepassen.
 • De leraar kent de verschillende leerlijnen gevorderde geletterdheid (lees- en schrijfmotivatie, technisch lezen, spelling en interpunctie, begrijpend lezen, strategisch schrijven, informatieverwerking, leeswoordenschat, reflectie op geschreven taal) en kan daar activiteiten bij ontwerpen die de taalontwikkeling stimuleren.
 • De leraar zorgt ervoor dat taalonderwijs in alle schoolvakken terugkomt (taalonderwijs verstrengeld in verschillende vakken).
 • De leraar ontwerpt talige routines voor de school waarmee collega’s kunnen werken.

Werkvormen

De opleiding wordt uitgevoerd volgens de beproefde Via Vinci Academy-didactiek; Creation Based Learning®, die optimaal tegemoet komt aan de wensen van professionals: praktijkgericht, resultaatgericht en activerend. De leergang doet een sterk beroep op de zelfverantwoordelijkheid van de studenten.

Prijs

Voor deze leergang betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning):€ 750,-
Kosten literatuur: additioneel
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

We adviseren gedurende de leergang zoveel mogelijk tijd aan het lesgeven in taal/lezen te kunnen besteden in groep 3 - 8, minstens 3 uur per week gedurende minstens zes weken. Daarnaast zal in die periode ongeveer 2 uur per week nodig zijn voor zelfstudie. Er worden drie collegedagen ingepland. De totale normstudielast van de leergang is 42 uur (=1,5 EC’s).

Taalonderwijs is meer dan het volgen van de taalmethode. Taal is overal, de hele dag. Leerlingen leren reflecteren op de taal die ze gebruiken. Dit stimuleert en vergroot de taalvaardigheid van leerlingen. U leert hier ‘boven de methode’ te staan en zelf goed taal-/leesonderwijs vorm te geven.

In deze leergang staan de volgende doelen centraal:

 • De leraar weet hoe hij taalonderwijs interactief moet aanbieden en kan dit in de praktijk ook vormgeven.
 • De leraar weet hoe hij een krachtige leeromgeving kan creëren waarin leerlingen gemotiveerd aan talige opdrachten werken.
 • De leraar weet wat de kracht is van (evidence based) didactische modellen voor begrijpend lezen en informatieverwerving en kan dit toepassen tijdens het lezen van verschillende teksten.
 • De leraar weet wat de kracht is van (evidence based) spellingdidactiek en kan dit toepassen.
 • De leraar kent de verschillende leerlijnen gevorderde geletterdheid (lees- en schrijfmotivatie, technisch lezen, spelling en interpunctie, begrijpend lezen, strategisch schrijven, informatieverwerking, leeswoordenschat, reflectie op geschreven taal) en kan daar activiteiten bij ontwerpen die de taalontwikkeling stimuleren.
 • De leraar zorgt ervoor dat taalonderwijs in alle schoolvakken terugkomt (taalonderwijs verstrengeld in verschillende vakken).
 • De leraar ontwerpt talige routines voor de school waarmee collega’s kunnen werken.

Vakinhoudelijk en didactisch bekwaam voor het lees-/taalonderwijs in de groepen 3 t/m 8 is de kern van deze leergang. Er wordt gewerkt met alle taalinhouden beschreven in de referentiekaders taal: mondelinge taalvaardigheid (gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid), leesvaardigheid, lezen van zakelijke teksten en lezen van fictionele, narratieve en literaire teksten, schrijfvaardigheid en begrippenlijst en taalverzorging. De eind-, tussendoelen en leerlijnen van het lees-/taalonderwijs leert u kennen en gebruiken.

U krijgt gelegenheid om uw lespraktijk te analyseren op grond van de uitgangspunten van opbrengstgericht werken en de nieuwste inzichten ten aanzien van effectief (taal-)onderwijs. U leert uw groepsplan op te stellen op grond van een grondige analyse en evaluatie van toets- en observatiegegevens: de geboekte resultaten ten opzichte van de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

De moderne lees-/taalmethoden bieden een schat aan mogelijkheden om goede lessen te geven. Maar om die lessen te laten aansluiten bij de leerlingen is vakmanschap nodig. Daarom kijkt u in deze leergang naar de verdere mogelijkheden van leerlingen die prima resultaten laten zien op toetsen, zoekt u naar uitdagende leeractiviteiten door flexibel om te gaan met de methode en bovenal: leert u in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen.

De leergang wordt gegeven door vakbekwame docenten, trainers en praktijkbegeleiders die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Angelique Kees

De leergang wordt aangeboden voor individuele deelnemers op de locaties: Breda, Hoofddorp en Zwolle. Er zijn meerdere startmomenten per jaar.
Daarnaast worden incompany trajecten verzorgd, verspreid over het hele land.

Diploma

De leergang wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van de opleiding Taalexpert, die erkend wordt door Stichting Post-HBO.

Competenties

U leert de taaldidactiek tot en met expertniveau, met specifieke inhoudelijke kennis over opbrengstgericht lees-/taalonderwijs in de groepen 3 t/m 8.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding