Geef feedback

Verandermanagement

Verandermanagement

Algemeen wordt aangenomen dat zeventig procent van alle pogingen tot organisatieverandering mislukt. Over de oorzaken daarvan is al veel geschreven. Vaak betreft het gemakkelijk verteerbare literatuur met titels als ‘Gedoe krijg je toch’ en ‘Hoe krijg ik ze mee?’. Succesvolle organisatieverandering vraag echter een gedegen, multidisciplinaire aanpak met bijdragen uit onder meer de organisatiekunde, psychologie en sociologie; en dat alles evidence based. Hoe meer de verandermanager weet over bewezen benaderingswijzen en interventies, hoe groter de kans dat de beoogde veranderdoelen ook gehaald worden.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,4
duur
Duur:
1 bijeenkomst
omvang
Omvang:
56 SBU, 2 EC
prijs
Prijs:
€ 650
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Leiding geven aan veranderprocessen wordt algemeen, dus ook in het onderwijs, als een van de lastigste taken gezien. Hoe krijgt u mensen mee, hoe bewaakt u de voortgang, hoe gaat u om met weerstanden en hoe verhoogt u de betrokkenheid in het team?
Deze vragen doen een krachtig beroep op uw leiderschapskwaliteiten. Het gaat niet alleen om het onderwerp van de verandering en hoe leraren ermee omgaan, maar ook (of vooral): op welke inzichten en vaardigheden baseert u uw leiderschapsinterventies? Bent u in staat voldoende vertrouwen te verwerven?

Doelgroep

Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders, intern begeleiders en coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het leiden van veranderprocessen.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO, SO, MBO en HBO.

Inhoud

De module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

 • Integrale veranderkunde
 • Veranderstrategieën en interventiemethoden
 • Organisatiediagnose
 • Verandersituatie in kaart brengen
 • DINAMO for Change
 • Change Capacity Scan
 • Vier veranderkwadranten van Berenschot

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving en met boekentips. Tijdens de collegedag worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en groepsopdrachten. Vervolgens voert u een action-learning opdracht uit in de praktijk van uw school. Die opdracht wordt beoordeeld op post-HBO niveau.

Prijs

Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 650,-

Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (=2 EC’s).

in deze cursus leert u hoe u ingrijpende veranderingen op uw school kunt aanpakken en tot een succes maken én hoe u uw mensen in die verandering meekrijgt; ofwel hoe u voor voldoende veranderbereidheid kunt zorgen.
Wij gebruiken daarbij actuele inzichten die ontwikkeld zijn door onder andere Anton Cozijnsen, Dolf van den Berg, Willem Vrakking en Erwin Metselaar.

U kunt uw eigen casuïstiek aan de hand van de volgende thema’s benaderen:

 • Integrale veranderkunde
 • Veranderstrategieën en interventiemethoden
 • Organisatiediagnose
 • Verandersituatie in kaart brengen, o.a. met de fasen van betrokkenheid
 • DINAMO for Change
 • Change Capacity Scan
 • Vier veranderkwadranten van Berenschot

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring. 

Drs. Bert Peene
Petra de Jager

De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Den Haag/Delft, Hellevoetsluis, Hoofddorp, Middelburg en Zwolle.
U kunt kiezen uit meerdere collegedagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn).
Daarnaast kunnen wij deze module ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van een opleiding die erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en door de Stichting Post-HBO.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze module besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs, Middenmanager of Intern Begeleider – Zorgcoördinator bij Via Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende module. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

Competenties

De inhoud en doelen van deze cursus horen bij de competentie(s):

 • Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid
  • De schoolleider bevordert en houdt zicht op het uitvoeren van verbeter- en vernieuwingsplannen, en zorgt – binnen de grenzen van de mogelijkheden - voor het realiseren van de veranderdoelen.

  • De schoolleider zoekt naar nieuwe mogelijkheden om verbeter- en vernieuwingsdoelen te realiseren en stelt op grond van middelen en mogelijkheden haalbare concrete plannen op.

  • De schoolleider zoekt permanent naar nieuwe doelen en uitdagingen om de missie en ambitie van de school te realiseren. De schoolleider neemt mensen mee in de bereidheid en enthousiasme om deze uitdagingen aan te gaan en zet hen aan tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het opstellen van concrete plannen.

 • Strategieën hanteren ten behoeve van samenwerking, leren en onderzoeken op alle niveaus
  • De schoolleider voert communicatieprocessen zodanig uit dat er draagvlak voor schoolontwikkeling ontstaat.
   De schoolleider communiceert op een wijze die past bij de kernwaarden van de school en vervult hierin een voorbeeldfunctie voor het team.

  • De schoolleider heeft kennis van en inzicht in communicatieprocessen. Hij geeft deze zodanig vorm dat zij de ontwikkeling van het onderwijs en de school bevorderen.
   De schoolleider werkt doelgericht aan ontwikkeling van de communicatieprocessen op school en van de school met z’n stakeholders in de richting van een maximaal herkenbare afstemming met de kernwaarden van de school.

  • De schoolleider heeft kennis van en inzicht in communicatieprocessen. Hij hanteert en bevordert deze processen ten behoeve van de ontwikkeling van de grotere organisatie.

  • De schoolleider hanteert strategieën die de uitwisseling van kennis en informatie, de teamgeest en samenwerkingsbereidheid bevorderen en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid.
   De schoolleider bewaakt en versterkt het veiligheidsgevoel binnen de school, voor medewerkers, leerlingen en anderen.

  • De schoolleider zet passende leiderschapsstrategieën in en schept daarmee een klimaat waarin medewerkers gestimuleerd worden verantwoordelijkheid te nemen en waarin zij zich gemotiveerd, en gewaardeerd voelen.
   De schoolleider werkt planmatig aan integrale veiligheid voor alle betrokkenen op school en weet van daaruit een goed leef-, leer- en werkklimaat te realiseren.

  • De schoolleider stimuleert het situationeel toepassen van diverse strategieën voor leiderschap en past vanuit zijn voorbeeldfunctie deze strategieën ook toe op het eigen leiderschap.

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
05-09-2019
Aanmelden voor 29-08-2019
Zwolle
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Rotterdam
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Breda
10-09-2019
Aanmelden voor 03-09-2019
Hoofddorp
11-09-2019
Aanmelden voor 04-09-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding