Geef feedback

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs

Rechtspositie & Dossiervorming in het Primair Onderwijs

Het is van belang voor iedere leidinggevende in het primair onderwijs te weten hoe een adequate dossieropbouw plaatsvindt en hoe zich dat verhoudt ten opzichte van de CAO PO.  Het verwerven van juridische kennis staat niet voorop; het gaat juist om een praktische opbouw van het dossier. Mogelijke vragen die hierbij gesteld kunnen worden:

 • Hoe signaleert u een slecht functionerende werknemer en hoe pakt u dat aan?
 • Welke weg slaat u in om een verbetertraject in te zetten en hoe legt u dat vast?
 • Welke maatregelen kunt u nemen aan het einde van het traject? 

 

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,8
duur
Duur:
1 bijeenkomst
omvang
Omvang:
7 SBU, 0,25 EC
prijs
Prijs:
€ 650
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

U leert de hoofdlijnen van wet- en regelgeving rondom de rechtspositie van het onderwijspersoneel en dossieropbouw (daarbij inbegrepen de Wet Werk en Zekerheid en de CAO PO 2016/2017). Tevens werkt u aan de vertaalslag van theorie naar uw eigen praktijk. Voor het bijzonder onderwijs is de WWZ nu al van toepassing per 1 juli 2015. Voor het openbaar onderwijs zal de WWZ ook van toepassing gaan zijn in de toekomst. Aan bod komen onder andere de onderwerpen: rechtspositie van het onderwijspersoneel in het kader van de CAO PO, rol van Participatiefonds en Vervangingsfonds, een juridisch steekhoudende gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken), opbouw dossier, gesprek aangaan over disfunctioneren, de inzet van het verbetertraject, de verslaglegging en eventuele verdere stappen.

Doelgroep

Schoolleiders, bestuurders en HR-medewerkers in het primair onderwijs vormen de doelgroep van deze cursus.

Inhoud

Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:
•    Rechtspositie van het onderwijspersoneel 
•    Tijdelijke en vaste contracten 
•    Ketenbepaling 
•    Transitievergoeding
•    Participatiefonds en Vervangingsfonds 
•    Gesprekkencyclus 
•    Opbouw dossier
•    Overplaatsing, schorsing of ontslag

Werkvormen

De cursusdag bestaat afwisselend uit inzichtverrijkende colleges en activerende werkvormen.

Prijs

De prijs van deze cursus bedraagt € 650,- inclusief lunch en ‘Wet Werk en Zekerheid in het Onderwijs: nieuwe regels voor ontslag, flexarbeid en WW’.
Onze opleidingen zijn btw-vrij. 

Studiebelasting

U volgt één cursusdag. De totale normstudielast van de cursus bedraagt 7 uur (= 0,25 EC).

Allereerst krijgt u in een inzichtverrijkend college een samenvatting van wet- en regelgeving rondom de rechtspositie van het onderwijspersoneel en dossieropbouw (daarbij inbegrepen de Wet Werk en Zekerheid en de CAO PO 2016/2017). Vervolgens gaat u aan de slag met de vertaalslag van theorie naar praktijk.  Voor het bijzonder onderwijs is de WWZ nu al van toepassing per 1 juli 2015. Voor het openbaar onderwijs zal de WWZ ook van toepassing gaan zijn in de toekomst.

Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

 • Rechtspositie van het onderwijspersoneel in het kader van de CAO PO
 • Soorten en aard van tijdelijke en vaste contracten in het onderwijs
 • Ketenbepaling (voor vervangers) en vervangingsbeleid
 • Transitievergoeding in het onderwijs
 • Rol van Participatiefonds en Vervangingsfonds
 • Gesprekkencyclus (functionerings- en beoordelingsgesprekken)
 • Opbouw dossier: gesprek aangaan over disfunctioneren, de inzet van het verbetertraject en de verslaglegging
 • Verdere stappen na constatering van disfunctioneren: overplaatsing, schorsing en/of ontslag

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Krista te Mebel; zij werkt als juridisch adviseur, heeft jarenlange ervaring als docent wet- en regelgeving en weet met haar achtergrond als orthopedagoog treffend de link te leggen tussen onderwijsbehoefte en recht.

Mr. Noor Dietvorst; zij heeft ruim 13 jaar ervaring als advocaat onderwijsrecht, is ervaren docent en adviseur; Noor zorgt met enige regelmaat voor actuele publicaties in de vorm van artikelen en boeken onderwijsrecht.

De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda en Hoofddorp.
Daarnaast kunnen wij deze cursus ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding