Geef feedback

Passend Onderwijs & Zorgplicht op scholen

Passend Onderwijs & Zorgplicht op scholen

De Wet Passend Onderwijs is inmiddels van kracht en de gevolgen daarvan worden steeds meer zichtbaar. Daarbij gaat veel aandacht uit naar gedragsproblematiek, bekostiging en (ambulante) begeleiding. Dikwijls blijven de wettelijke kaders buiten beeld, terwijl daar nogal wat risico’s bestaan. In deze cursus verwerft u inzicht in relevante wet- en regelgeving omtrent Passend Onderwijs en maakt u een vertaalslag tussen wet- en regelgeving en de implementatie van Passend Onderwijs op uw eigen school.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,6
duur
Duur:
2 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
14 SBU, 0,5 EC
prijs
Prijs:
€ 990
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Het onderwijs is steeds meer gebonden aan wetten en regels. Zo zijn scholen sinds de invoering van de wetgeving Passend Onderwijs gebonden aan een zorgplicht. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. 
De invulling van de zorgplicht vindt plaats op schoolniveau. U heeft met andere woorden de taak te zorgen voor een goede uitvoering van Passend Onderwijs. Dat vraag niet alleen om onderwijsinhoudelijke toerusting, maar ook om juridische kennis van zaken. U krijgt ongetwijfeld te maken met deze wet- en regelgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan besluiten aangaande het toelatingsbeleid van leerlingen, regels bij schorsing en verwijdering, de aanpak bij thuiszitters en de inspanning om pesten tegen te gaan. In deze cursus leert u middels casuïstiek de vertaalslag te maken van wet- en regelgeving naar uw eigen onderwijspraktijk.  

Doelgroep

Schoolleiders, middenmanagers, locatieleiders en intern begeleiders vormen de doelgroep van deze cursus.

Inhoud

Er zijn aparte cursusdagen voor primair- en voortgezet onderwijs.  

Dagdeel 1 Kernbegrippen passend onderwijs
Dagdeel 2 Schorsing en verwijdering
Dagdeel 3 Aansprakelijkheid    
Dagdeel 4 Zorgplicht en klachtrecht

Werkvormen

De cursusdagen bestaan afwisselend uit inzichtverrijkende colleges en activerende werkvormen.

Prijs

De prijs van deze cursus bedraagt € 990,- inclusief lunches en ‘Handboek Onderwijsrecht; actuele wet- en regelgeving in het primair onderwijs op een rij’.

Op deze cursus geldt voor studenten en alumni van Via Vinci Academy een korting van 40% op de normale deelnemersprijs. 

Onze opleidingen zijn btw-vrij.

Studiebelasting

U volgt twee cursusdagen. De totale normstudielast van de cursus bedraagt 14 uur (= 0,5 EC).

Dagdeel 1 Kernbegrippen passend onderwijs

 • Grondslag van de zorgplicht
 • Toelatingsbeleid in het kader van passend onderwijs
 • Het schoolondersteuningsprofiel en mogelijke knelpunten
 • Het ontwikkelingsperspectief en de toelaatbaarheidsverklaring
 • De rol van het samenwerkingsverband
 • Praktisch aan de slag met het thema onderwijsbehoefte 

Dagdeel 2 Schorsing en verwijdering

 • Handelingsverlegenheid
 • Schorsing en verwijdering
 • Thuiszitters
 • De stand van de jurisprudentie en uitspraken van de Geschillencommissie Passend Onderwijs 
 • Praktisch aan de slag met het thema schorsing en verwijdering 

Dagdeel 3 Aansprakelijkheid    

 • Inleiding zorgplicht en aansprakelijkheidsrisico’s van scholen
 • Aansprakelijkheid bij pesten, agressie en geweld
 • Aansprakelijkheid bij ongevallen
 • Praktisch aan de slag met het thema aansprakelijkheid

Dagdeel 4 Zorgplicht en klachtrecht

 • De zorgplicht en het klachtrecht
 • Verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen het klachtrecht
 • Het doorlopen van een klachtprocedure
 • Behandeling uitspraken van de landelijke klachtencommissie onderwijs
 • Praktisch aan de slag met het thema klachtrecht

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Krista te Mebel; zij werkt als juridisch adviseur, heeft jarenlange ervaring als docent wet- en regelgeving en weet met haar achtergrond als orthopedagoog treffend de link te leggen tussen onderwijsbehoefte en recht.

Mr. Noor Dietvorst; zij heeft ruim 13 jaar ervaring als advocaat onderwijsrecht, is ervaren docent en adviseur; Noor zorgt met enige regelmaat voor actuele publicaties in de vorm van artikelen en boeken onderwijsrecht.

De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda en Hoofddorp. Daarnaast kunnen wij deze cursus ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met een bewijs van deelname.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding