Geef feedback

Onderwijskundig ondernemerschap

Onderwijskundig ondernemerschap

Toekomstbestendigheid is een belangrijk thema in een wereld waarin ‘krimp’ de strategische agenda van scholen steeds nadrukkelijker lijkt te bepalen. Vergrijzing, teruglopende leerlingenaantallen, bezuinigingen; en aan de andere kant een samenleving die steeds hogere eisen aan (de kwaliteit van) het onderwijs stelt.
Ondernemerschap wordt daarom voor schoolleiders steeds belangrijker. Oog hebben voor kansen, proactief zijn en vooral voortdurend zoeken naar een goede afstemming tussen de verwachtingen van de belangrijkste stakeholders: overheid, ouders en team. Die afstemming is de belangrijkste voorwaarde om van een school een toekomstbestendige school te maken.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
Schoolleidersregister
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
1 bijeenkomst
omvang
Omvang:
56 SBU, 2 EC
prijs
Prijs:
€ 650
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Onderzoek wijst uit dat schoolleiders maar liefst zeventig procent van hun tijd bezig zijn met werkzaamheden die niet tot hun kerntaken behoren. Daarvoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen; de verantwoordingsverplichtingen vanuit het Ministerie van OCW bijvoorbeeld. Schoolleiders dreigen steeds meer managers te worden dan leiders; beheerders in plaats van inspirators en innovators. En dat heeft onmiskenbaar gevolgen voor de toekomstbestendigheid van hun school. Een onderwijskundig ondernemer behoort zich iedere dag af te vragen: doen we nog wel de goede dingen en doen we die ook op de juiste manier? Het antwoord op die vragen komt zowel van binnenuit – van het team – als van buitenaf; van ouders bijvoorbeeld en van samenwerkingspartners en het bestuur. Toekomstbestendigheid vereist een voortdurende dialoog met alle kritische stakeholders van je school.

Doelgroep

Schoolleiders, locatieleiders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het positioneren van de school en de strategische interactie met de omgeving.
Door de gebruikte casuïstiek geschikt voor mensen in het PO, VO en MBO.

Inhoud 

De cursus heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

- Het paradigma van de ondernemende manager.
- (De managementaanpak voor) toekomstbestendige organisaties.
- Stakeholdermanagement volgens Grunig & Hunt.
- Van Rulers communicatiekruispunt.
- De managementaanpak voor toekomstbestendige organisaties.
- Het managementmodel van de ondernemende manager.
- Valueframing.

Werkvormen

Vooraf verdiept u zich in relevante literatuur die wij aanreiken op de elektronische leeromgeving en met boekentips. Tijdens de collegedag worden de inzichten verdiept door middel van presentaties en
groepsopdrachten. Vervolgens voert u een action-learning opdracht uit in de praktijk van uw school. Die opdracht wordt beoordeeld op post-HBO niveau.

Prijs

Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 650,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij

Studiebelasting

U volgt één collegedag. De totale normstudielast van de cursus, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

In deze cursus leert u hoe u de toekomstbestendigheid van uw school kunt vergroten door uw handelen als schoolleider te richten volgens het paradigma van de ondernemende manager. Ook leert u hoe u relatiemanagement op een effectieve manier kunt vormgeven.

Wij gebruiken daarbij actuele inzichten, o.a. die ontwikkeld zijn door Norbert Greveling, J.E. Grunig, Betteke van Ruler en Floor de Ruiter.

De module heeft de volgende inhoudelijke thema’s:

- Het paradigma van de ondernemende manager.
- (De managementaanpak voor) toekomstbestendige organisaties.
- Stakeholdermanagement volgens Grunig & Hunt.
- Van Rulers communicatiekruispunt.
- De managementaanpak voor toekomstbestendige organisaties.
- Het managementmodel van de ondernemende manager.
- Valueframing.

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring.

Drs. Bert Peene
Ingrid van Doesburg
Jeroen de Bruin
Petra de Jager

De cursus wordt voor individuele deelnemers aangeboden op de locaties: Breda, Hoofddorp, Utrecht en Zwolle.
U kunt kiezen uit meerdere collegedagen verspreid over het jaar (voor zover er nog plaatsen beschikbaar zijn).
Daarnaast kunnen wij deze cursus ook incompany bij u op locatie verzorgen.

Diploma

De cursus wordt afgesloten met een certificaat dat onderdeel uitmaakt van een opleiding die erkend wordt door het Schoolleidersregister Primair Onderwijs en door de Stichting Post-HBO.

Doorstuderen

Indien u na positieve afronding van deze cursus besluit om door te studeren voor het behalen van het diploma Schoolleider Primair Onderwijs, Schoolleider Voortgezet Onderwijs of Bovenschools en Meerscholendirecteur bij Via Vinci Academy, heeft u vrijstelling voor de betreffende module. De geldigheidstermijn van het certificaat is in dat geval 4 jaar tot het moment van afstuderen.

Competenties

De inhoud en doelen van deze cursus horen bij de competenties:

In relatie staan tot de omgeving

De schoolleider is zich bewust van factoren uit de directe omgeving van de school, die van invloed zijn op de school en handelt hiernaar. De schoolleider handelt vanuit het streven naar maximale toegevoegde waarde van het onderwijs en de school voor de belangrijkste stakeholders van de school.

De schoolleider onderscheidt en creëert kansen, anticipeert op bedreigingen en ontwikkelingen in de omgeving en vertaalt dit naar de ontwikkeling van de school. De schoolleider ontwerpt en leidt projecten om de relatie tot de stakeholders van de school te versterken.

De schoolleider overziet kansen en bedreigingen vanuit de relevante ontwikkelingen in de dynamische omgeving en zet deze om in strategisch beleid ter versterking van de organisatie.

De schoolleider onderhoudt contacten met relevante organisaties buiten de school en heeft daarbij oog voor verschillende belangen en de positie van de school.

De schoolleider bouwt netwerkrelaties op, onderhoudt deze en opereert daarbij effectief in het krachtenveld van verschillende opvattingen en belangen.

De schoolleider heeft een goed beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden per afdeling of school en gaat op basis hiervan strategische allianties aan met het oog op uitbouw en behoud van het (zorg)netwerk.

Hogere orde denken

De schoolleider kan concepten, opvattingen en praktijkervaringen met elkaar verbinden, onderscheidt bij complexe problemen hoofd- en bijzaken en ziet verbanden, trends en patronen.

De schoolleider is bij zijn analyse positief ingesteld, ziet en creëert kansen denkt deze oplossingsgericht door.

De schoolleider handelt vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren (visie, gewenste opbrengsten, omgeving van de school, wettelijke kaders en regelgeving en kenmerken van de schoolorganisatie) die een rol spelen bij het leren van de leerlingen en leraren. De schoolleider werkt toekomstgericht vanuit een positieve kijk op de wereld, het kind en de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de samenleving.

De schoolleider handelt vanuit inzicht in de complexiteit van onderwijs- en organisatieontwikkeling en de samenhang van verschillende organisatieonderdelen.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
  • Flexibel en maatwerk
  • Contactonderwijs en e-learning
  • Werkplekleren staat centraal
  • Resultaatgericht en efficiënt
  • Erkende kwaliteit diploma’s
  • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding