Geef feedback

Lesgeven aan heterogene groepen

Lesgeven aan heterogene groepen

Leraren hebben hun handen vol aan een combinatiegroep. Juist door de eisen vanuit Passend Onderwijs en de 1-Zorgroute wordt zo mogelijk iedere leeftijdsgroep onderverdeeld in drie niveaugroepen. Daardoor heeft u al gauw zes tot negen niveaugroepen in uw combinatiegroep. Dat is volstrekt onmogelijk goed te doen, zo blijkt uit divers onderzoek. Daarom moet er ingegrepen worden in het klassenmanagement zodat de groep wordt behandeld als een ‘heterogene leeftijdsgroep’ waarin leerlingen dwars door hun leeftijdsgroep worden gegroepeerd tijdens de instructie en de verwerking. Daardoor wordt het klassenmanagement behoorlijk complex.
Tevens stelt zo’n groep andere eisen aan het pedagogisch klimaat. Kortom: op alle aspecten van het handelen van de leraar wordt een topprestatie gevraagd.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,7
duur
Duur:
8 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
56 SBU, 2 EC
prijs
Prijs:
€ 690
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

Geeft u pas les in een heterogene leeftijdsgroep zoals een combinatiegroep of een groep met meerdere instructie- en verwerkingsgroepen? Of gaat u dat volgend jaar doen? Dan zullen uw organisatiekwaliteiten goed van pas komen. Maar hoe haalt u het beste uit elk kind als u uw aandacht moet verdelen over de verschillende leeftijdsgroepen in één klas? En dan wilt u ook nog tegemoet komen aan verschillen tussen leerlingen…
U leert in deze cursus de belangrijkste aspecten van klassenmanagement om goed om te gaan met een heterogene leeftijdsgroep en in die groep effectief onderwijs te geven.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs die les (gaan) geven aan een combinatiegroep of heterogene leeftijdsgroep vormen de doelgroep voor deze cursus.

Inhoud

In deze cursus leer je de organisatorische vaardigheden om goed les te geven aan een heterogene leeftijdsgroep. Concrete doelen:

 • Kennis over:
  • Timemanagement en effectieve leertijd in combinatiegroepen en andere heterogene leeftijdsgroepen.
  • Soorten en vormen van heterogene groepen en combinatiegroepen.
  • Aspecten van klassenmanagement en kwaliteitscriteria daarbij.
 • Vaardigheden:
  • Een sterk klassenmanagement kunnen realiseren met meerdere instructie- en verwerkingsgroepen.
  • Lesinhouden en –doelen kunnen kiezen waarin leerlingen juist wel samen leren en werken, ondanks de leeftijdsverschillen.
  • De jaar-, periode- en dagplanning effectief kunnen realiseren, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering.
  • De ruimte kunnen inrichten voor het optimaal functioneren van een heterogene groep.
  • Persoonlijke effectiviteit en vitaliteit kunnen bevorderen en bewaken.
 • Plezier in het omgaan met leerlingen in een heterogene leeftijdsgroep en daarbij een balans realiseren tussen het eigen welbevinden en de stimulering van de ontwikkeling van de leerlingen.

Werkvormen

Elk van de modulen 1 tot en met 4 wordt uitgevoerd op twee losse dagdelen, waarin de volgende cyclus wordt doorlopen:

 • Voorbereiding: op de elektronische leeromgeving worden artikelen geplaats en filmpjes aanbevolen, waardoor de deelnemer goed voorbereid is op de inhoud van de eerste bijeenkomst.
 • Bijeenkomst 1: uitleg en instructie, voorbeelden van ‘good practice’.
 • Tussendoor: een onderzoeksopdracht, om uit te zoeken hoe de eigen praktijk verbeterd kan worden met behulp van de nieuwe inzichten.
 • Bijeenkomst 2: terugkoppelen van de praktische toepasbaarheid in de eigen school of groep: wat kan ik ermee?

Prijs

Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 690,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij 

Studiebelasting

U volgt acht bijeenkomsten van elk één dagdeel. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s)

Module 1: Soorten en maten

 • Heterogene groepen van twee opeenvolgende leeftijdsgroepen, en andere…
 • Waarom kiezen sommige onderwijstypen zoals Jenaplan, er bewust voor?
 • Dynamisch groeperen in een kleine school: leren van voorbeelden
 • De heterogene groep in vergelijking met de combinatiegroep

Module 2: Organiseren en klassenmanagement 

 • Omgaan met tijd: instructiemomenten en verwerkingsmomenten voor de verschillende groepen organiseren
 • Indelen van de ruimte: goed werkende opstellingen in de klas
 • Afspraken en regels, en het handhaven daarvan
 • Voorbereiding van ICT-programmatuur en lesmaterialen

Module 3: Differentiëren en lessen combineren

 • Handig omgaan met leerlijnen in een combinatiegroep
 • Hoe kies je lesinhoud als je de lesdoelen gecombineerd aanbiedt? 
 • Drie niveaus in elke groep betekent al gauw zes verschillende niveaus… of niet?
 • Wanneer presteren leerlingen goed in een heterogene leeftijdsgroep?

Module 4: Van jaar tot dag

 • De jaarplanning voor een heterogene leeftijdsgroep opstellen
 • Groepsplannen en periodeplanningen
 • Dagelijkse voorbereiding voor jezelf
 • Voorbereiding voor de volgende dag: wat moet de invalleerkracht weten? 

Bij incompany cursussen kunnen desgewenst additioneel terugkombijeenkomsten worden afgesproken, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Je eigen mentale weerbaarheid
 • Timemanagement
 • Kunnen werken in strakke tijdsschema’s
 • Ontspanning na inspanning: je eigen vitaliteit
 • Intervisie
 • Teruggrijpen op modellen en kennis uit module 1 t/m 4

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring, zoals:

Charlotte van den Oudenalder
Angelique Kees
Tatiana Bastiaanse

De cursus wordt incompany verzorgd.

Deelname aan deze cursus zal vooral effectief zijn voor het verbeteren van je beroepscompetenties, om goed les te kunnen geven aan combinatiegroepen en andere vormen van heterogene leeftijdsgroepen. 
Daarnaast ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname dat geldt voor het Register Leraar.
Als de verwerkingsopdrachten van positieve feedback worden voorzien, kunnen vrijstellingen worden verleend voor de post-HBO registeropleiding Leraar LB-LC.

Inschrijfmogelijkheden

Er zijn op dit moment geen inschrijfmogelijkheden voor deze opleiding, leergang, cursus of training. Klik hier om meer informatie aan te vragen.

Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding