Geef feedback

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8

Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop de leerlingen in deze groepen al zeer ‘volwassen’ kunnen overkomen, maar zich tegelijkertijd nog als kind gedragen. Ofwel: de puberteit is aangebroken! De manier waarop deze leerlingen gemotiveerd kunnen worden is totaal anders dan in de onder- of bovenbouw. Ze gaan bovendien anders om met elkaar, met school- en klassenregels en met volwassenen. 
In deze cursus wordt inzicht verkregen in het specifieke van deze leeftijdsgroep en worden effectieve manieren om te kunnen omgaan met deze leerlingen aangeleerd.

type
Type:
Cursus
erkenning
Erkenning:
C-LiON
beoordeling
Beoordeling:
8,3
duur
Duur:
8 bijeenkomsten
omvang
Omvang:
56 SBU, 2 EC
prijs
Prijs:
€ 690
In het kort
Studieprogramma
Docenten
Locaties en data
Resultaat

De ene leraar wil niet anders dan lesgeven aan de hoogste groepen van de basisschool, de andere leraar schrikt ervoor terug. En dat heeft niet alleen te maken met de inhoud van de vakken die in deze groepen op het rooster staan. Maar het gaat dan vaak om de bijzondere activiteiten in deze groep: schoolkamp, musical, schooladvies. Of het gaat om de omgang met deze leeftijdsgroep: pre-pubers zijn mondig, stellen hun eigen doelen, zijn anders te motiveren, en gaan anders om met de leraar en met groepsgenoten. 
U leert in deze cursus de belangrijkste aspecten van het lesgeven aan groep 7 en 8 om goed om te gaan met deze leeftijdsgroep en het schooljaar tot een succes te laten worden.

Doelgroep

Leraren in het primair onderwijs die les (gaan) geven aan groep 7 of 8 en tot nu vooral ervaring hebben opgedaan in de onder- of middenbouw van de basisschool.

Inhoud

In deze cursus leer je specifieke vaardigheden om goed les te geven aan groep 7 en 8 in het basisonderwijs. Concrete doelen:

 • Kennis over:
  • Ontwikkelingspsychologische kenmerken van pre-pubers, hun behoeften en motivatie.
  • Manieren om als professional een goede pedagogische relatie aan te gaan met deze leerlingen.
  • Afstemming van de onderwijsarrangementen aan de kenmerken van het leren van bovenbouwleerlingen.
  • Schoolkeuze: bepalende factoren voor succes in het voortgezet onderwijs.
 • Vaardigheden:
  • Motiverende gesprekken kunnen voeren met leerlingen in de bovenbouw.
  • Je instructiemanieren en het klassenmanagement kunnen aanpassen aan de bovenbouw.
  • Een positieve sfeer en een rustige leeromgeving kunnen realiseren.
  • Bijzondere projecten, werkweek, schoolkamp en excursies kunnen organiseren.
  • Schoolkeuzeadviezen kunnen opstellen en adviesgesprekken kunnen voeren.
  • Samenwerken met ouders aan ondersteuning van deze leerlingen in pedagogische zin.
  • Mentale weerbaarheid en je eigen vitaliteit bewaken.
 • Plezier in het omgaan met leerlingen van 11-12 jaar en daarbij een balans realiseren tussen het eigen welbevinden en de stimulering van de ontwikkeling van de leerlingen.

Werkvormen

Elk van de modulen 1 tot en met 4 wordt uitgevoerd op twee losse dagdelen, waarin de volgende cyclus wordt doorlopen:

 • Voorbereiding: op de elektronische leeromgeving worden artikelen geplaats en filmpjes aanbevolen, waardoor de deelnemer goed voorbereid is op de inhoud van de eerste bijeenkomst.
 • Bijeenkomst 1: uitleg en instructie, voorbeelden van ‘good practice’.
 • Tussendoor: een onderzoeksopdracht, om uit te zoeken hoe de eigen praktijk verbeterd kan worden met behulp van de nieuwe inzichten.
 • Bijeenkomst 2: terugkoppelen van de praktische toepasbaarheid in de eigen school of groep: wat kan ik ermee?

Prijs

Voor deze cursus betaalt u (inclusief toegang tot de e-learning, maar exclusief de aanschaf van eventuele boeken): € 690,-
Onze opleidingen zijn btw-vrij 

Studiebelasting

U volgt acht bijeenkomsten van elk één dagdeel. De totale normstudielast van de module, inclusief zelfstudie en werkplekleren, is 56 uur (= 2 EC’s).

Module 1: Omgang en opvoeding aan de pre-puber

 • Lijf en leden groeien, maar niet bij iedereen hetzelfde
 • De hersenen ontwikkelen zich op een verrassende manier
 • De turbulente gedachten van de pre-puber
 • Emoties en de gevolgen voor de omgang met anderen
 • Behoeftenpatronen van de puber
 • Aftasten en uitproberen van nieuwe verhoudingen
 • De behoefte aan zekerheid en… flexibiliteit
 • Op weg naar vergrote verantwoordelijkheid
 • Opvoeden vanuit waarden in plaats van regels
 • Het groepsklimaat
 • Motiverende gesprekken voeren

Module 2: Leren en onderwijzen

 • De tussen- en einddoelen van groep 7 en 8
 • De belangrijkste leerlijnen
 • Jezelf verdiepen in de inhoud van de vakken
 • Onderwijsarrangementen kiezen voor de bovenbouw
 • Een beroep doen op het lerend vermogen van de pre-puber
 • Voorbereiden op de eindtoets
 • Gebruik van ICT in de lessen
 • Leerlingen determineren voor het vervolgonderwijs

Module 3: De klas en het jaar organiseren

 • Klassenmanagement afstemmen op kenmerken van groep 7-8
 • De jaar- en periodeplanning
 • Projecten en ‘flipping the classroom’
 • Schoolkamp en excursies
 • Feestavonden en musicals samen
 • Schoolkeuze adviesgesprekken

Module 4: Als het lastig wordt

 • Omgaan met lastige leerlingen
 • Verschillende ontwikkelingen jongens-meisjes
 • Je eigen mentale weerbaarheid
 • Samenwerken met ouders
 • Omgaan me weerstanden en agressie
 • Verslavingen vroegtijdig signaleren
 • Inschakelen en samenwerken met collega’s en zorgprofessionals

Bij incompany cursussen kunnen desgewenst additioneel terugkombijeenkomsten worden afgesproken, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Communicatie met ouders over het schooladvies
 • Je eigen timemanagement
 • Ontspanning na inspanning: je eigen vitaliteit
 • Intervisie
 • Teruggrijpen op modellen en kennis uit module 1 t/m 4

De cursus wordt gegeven door vakbekwame docenten, die beschikken over uitgebreide theoretische kennis en ruime praktijkervaring, zoals:

Charlotte van den Oudenalder
Angelique Kees
Tatiana Bastiaanse

De cursus wordt zowel incompany als via open inschrijvingen verzorgd.

Deelname aan deze cursus zal vooral effectief zijn voor het verbeteren van je beroepscompetenties, om goed les te kunnen geven aan groep 7 of 8.
Daarnaast ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname dat geldt voor het Register Leraar.
Als de verwerkingsopdrachten van positieve feedback worden voorzien, kunnen vrijstellingen worden verleend voor de post-HBO registeropleiding Leraar LB-LC.

Inschrijfmogelijkheden
Utrecht
21-05-2019
Aanmelden voor 14-05-2019
Een eerste kennismaking

 

Waarom kiest u voor ons?
 • Flexibel en maatwerk
 • Contactonderwijs en e-learning
 • Werkplekleren staat centraal
 • Resultaatgericht en efficiënt
 • Erkende kwaliteit diploma’s
 • Persoonlijke aandacht
Deel deze opleiding