Geef feedback

Interview: zij-instromer in het onderwijs Paul Huisman

Geplaatst op maandag 31 oktober 2016

Interview: zij-instromer in het onderwijs Paul Huisman

Regelmatig melden zich mensen van buiten het onderwijs voor het volgen van een opleiding tot schoolleider. Paul Huisman is er daar één van; in 2015 rondde hij de opleiding Schoolleider VO af bij Via Vinci Academy. We vroegen hem naar zijn ervaringen.

Tot en met 2013 werkte Paul bij de Productschappen. Hij vervulde daar diverse beleidsadviserende en leidinggevende functies waarbij de relaties met bestuurders en ondernemers van belang waren voor een goede uitvoering van de taken van het Productschap. De politiek besloot dat het met die productschappen wel mooi was geweest; het kabinet besloot tot opheffing. Geheel 2013 heeft voor hem in het teken gestaan van de formele afbouw van de organisatie en dus ook zijn eigen werk. Kansen om na te denken over zijn eigen toekomst kreeg hij ook. Eerder had hij al jarenlang positieve ervaring opgebouwd in het openbare schoolbestuur van het primair onderwijs in zijn woonplaats. En met die ervaring besloot hij zich uiteindelijk om te laten scholen tot schoolleider.

Waarom de keuze voor het onderwijs?

Tijdens mijn rol als penningmeester in het schoolbestuur ontdekte ik dat de onderwijswereld een ontzettend interessante en gevarieerde wereld is. Ik zag ook dat schooldirecteuren veel managementtaken op zich moesten nemen waartoe zij in eerste instantie helemaal niet zijn opgeleid. Enkele jaren eerder had ik al eens een periode gehad waarin ik probeerde werk te vinden in het management van het onderwijs. Belangrijke constatering daarbij was dat dit toch wat moeilijker is dan ik dacht, vooral omdat de veelvoorkomende gedachte is dat je geen goede schoolleider kunt zijn als je niet voor de klas hebt gestaan.

Is dat een rare gedachte dan?

Nee niet helemaal. Ik begrijp dit uitgangspunt. Het is ook zeker een pre als je dat wel hebt gedaan. Ik zie echter ook dat er als schoolleider erg veel van je gevraagd wordt op andere gebieden die niet zo snel vanuit de ‘klassenpraktijk’ op te pakken zijn. De bedrijfsvoering in algemene zin is een goed voorbeeld (financiën, huisvesting, ict etc.) maar ook het aansturen van professionals bracht ik mee in mijn rugzak. Het draait om het samenstellen van een goed team met gebruikmaking van ieders kwaliteiten. Daarin passen in mijn optiek heel goed mensen van buiten. En, niet onbelangrijk vond ik, ik bracht ook weer de nodige passie en enthousiasme mee.

Hoe heb je het dan nu aangepakt?

Omdat ik wilde laten zien dat ik ook wat van het onderwijs begreep, ben ik op zoek gegaan naar een manier om dit aan te tonen. Zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen bij Via Vinci Academy. Ik heb toen gekozen voor de opleiding Schoolleider Voortgezet Onderwijs omdat ik het VO met mijn meer zakelijke c.q. bedrijfsvoerende kant beter vond passen. Doel was natuurlijk om uiteindelijk werkzaam te kunnen zijn in het management van een VO school. Ik heb anderhalf jaar over de studie gedaan en tijdens die anderhalf jaar stage gelopen bij twee verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. En uiteraard het papiertje gehaald.

Heeft het diploma geleid tot een baan in het onderwijs?

Ja, zeker! Alleen niet datgene wat ik in het begin voor ogen had. Hoewel ik vanuit mijn opleiding bij Via Vinci Academy kennis heb gemaakt met medestudenten die als zij-instromer daadwerkelijk een baan in het management van het onderwijs hadden gevonden, duurde het bij mij langer dan gedacht.

Veel gesolliciteerd en diverse gesprekken gevoerd maar uiteindelijk was de afwijzing toch altijd een variant op het feit dat ik geen (lange) onderwijskundige ervaringen heb. Ik zeg vaak dat een school, bij een vacature binnen een MT, een duplicaat zoekt van wat er al aan competenties en kwaliteiten zit. En ze zouden mijns inziens juist op zoek moeten gaan naar die afwijkende en vaak nog niet of veel minder aanwezige kwaliteiten.

Een blik van buiten kan zo verfrissend zijn en maakt een MT sterker!

Maar… wat doe je dan nu wel?

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik nu van twee walletjes kan snoepen. Door gebruik te maken van het opgebouwde netwerk in het onderwijs werk ik nu deels binnen het VO als (inmiddels weer beschikbare) interim manager en deels binnen het PO als manager bij C-LiON Onderwijs Advies Diensten. Hierbij spitsen de werkzaamheden zich onder andere toe op het plaatsen van interimmers, adviseren bij en begeleiden van professionaliseringstrajecten en het verzorgen van assessments. Het zijn twee heel verschillende sectoren waarbij ik de meer zakelijke kant binnen het VO herken, terwijl de grotere innovatieve kracht binnen het PO ook fantastisch is om mee te werken.

Dat is overigens echt nog wel een dingetje... basisscholen die volop inzetten op innovatie (ICT, 21st century skills, professionalisering) waarvan de kinderen dan terechtkomen op het VO waar ze soms echt nog niet zo ver zijn...

Als je nu terugkijkt, is je missie van enkele jaren terug dan geslaagd?

Dat geloof ik zeker ja!

Ook ik heb uit mijn comfortzone moeten stappen maar het is het dubbel en dwars waard geweest. Zelf kennis vergaard, zelf een netwerk opgebouwd, kunnen laten zien wat ik waard ben en ja natuurlijk ook een beetje geluk gehad. Mensen om mij heen zeggen dan dat je dat zelf afdwingt...

In ieder geval heb ik weer werk gevonden in een door mij zelf gekozen richting en breng ik mijn dagen met veel (werk)plezier door.

Hoe ziet je toekomst er uit?

Voorlopig hoop ik het werk binnen het VO en PO te kunnen blijven combineren. Het onderwijs is altijd in beweging, dat betekent kansen genoeg, ook voor zij-instromers.

Hoor ik daar een advies in doorklinken?

Nou misschien een kleintje. Tot iedereen die van buiten het onderwijs een switch wil maken naar deze fantastische sector zou ik willen zeggen: doe het en dwing het geluk ook een beetje af!


Dit interview werd op 2 november 2016 gedeeld in de nieuwsbrief van C-LiON/ Via Vinci Academy. Ook in die editie: